Chuẩn nghèo đa chiều
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 39 items in 2 pages
5864/KH-UBND 06/09/2021 Kế hoạch Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo 02 chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 ...
1882/LĐTBXH-BTXH 06/09/2021 V/v triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo 02 chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Nghịđịnh số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 ...
2535/QĐ-UBND 01/09/2021 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
2334/UBND-KGVX 23/04/2021 Công văn tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2021
744/LĐTBXH-BTXH 16/04/2021 Công văn góp ý Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và Quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức ...
07/2021/NĐ-CP 27/01/2021 Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều gia đoạn 2021-2025
142/QĐ-UBND 14/01/2021 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2021
121/QĐ-UBND 13/01/2021 Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Nam năm 2020
2124/LĐTBXH-BTXH 13/11/2020 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thu thập, thông tin, đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 (Phiếu C-QN)
835/QĐ-LĐTBXH 15/07/2020 Công bố Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
344/QĐ-UBND 13/02/2020 Quyết định phê duyệt kế quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
197/QĐ-UBND 17/01/2020 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2020
1857/LĐTBXH-BTXH 28/10/2019 Về việc hướng dẫn quy trình, hồ sơ công nhận, phê duyệt và cấp Giấy Chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 - 2020
1840/LĐTBXH-BTXH 24/10/2019 Về việc hướng dẫn cập nhật thông tin về Tên gọi, dân số, hộ nghèo, hộ cận nghèo của thôn, tổ dân phố năm 2018, 2019 và thông tin của hộ nghèo, hộ cận ...
6026/UBND-KGVX 09/10/2019 Về việc tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững
4215/LĐTBXH-VPQGGN 01/10/2019 Về việc hướng dẫn xây dựng mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
1604/LĐTBXH-BTXH 23/09/2019 Về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thu thập thông tin, đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 (Phiếu C-QN) và hồ sơ quản lý hộ nghèo có thành viên ...
1052/QĐ-LĐTBXH 29/07/2019 Phê duyệt Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
11/2019/TT-BLĐTBXH 17/07/2019 Quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở trợ giúp xã hội và giảm nghèo
1702/BGDĐT- GDCTHSSV 22/04/2019 Về việc hướng dẫn sử dụng Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video