Chuẩn nghèo đa chiều
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 23 items in 2 pages
344/QĐ-UBND 13/02/2020 Quyết định phê duyệt kế quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
197/QĐ-UBND 17/01/2020 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2020
1857/LĐTBXH-BTXH 28/10/2019 Về việc hướng dẫn quy trình, hồ sơ công nhận, phê duyệt và cấp Giấy Chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 - 2020
1840/LĐTBXH-BTXH 24/10/2019 Về việc hướng dẫn cập nhật thông tin về Tên gọi, dân số, hộ nghèo, hộ cận nghèo của thôn, tổ dân phố năm 2018, 2019 và thông tin của hộ nghèo, hộ cận ...
6026/UBND-KGVX 09/10/2019 Về việc tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững
4215/LĐTBXH-VPQGGN 01/10/2019 Về việc hướng dẫn xây dựng mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
1604/LĐTBXH-BTXH 23/09/2019 Về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thu thập thông tin, đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 (Phiếu C-QN) và hồ sơ quản lý hộ nghèo có thành viên ...
11/2019/TT-BLĐTBXH 17/07/2019 Quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở trợ giúp xã hội và giảm nghèo
1702/BGDĐT- GDCTHSSV 22/04/2019 Về việc hướng dẫn sử dụng Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên
1037/LĐTBXH-VP 15/03/2019 Về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
42/CV-VPQGGN 11/03/2019 Vv hướng dẫn đóng dấu xác nhận giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo
180/QĐ-UBND 18/01/2019 Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Nam năm 2018
447/TB-UBND 16/11/2018 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại buổi làm việc với các huyện miền núi về công tác giảm nghèo
5885/UBND-KGVX 17/10/2018 Về việc chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
4088/LĐTBXH-VPQGGN 01/10/2018 Về việc chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
14/2018/TT-BLĐTBXH 26/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ ...
1585/LĐTBXH-BTXH 26/09/2018 Về việc tài liệu hướng dẫn thu thập thông tin, đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 và hộ đăng ký thoát nghèo bền vững (Phiếu C-QN) năm 2019 và ...
484/UBND-KGVX 25/01/2018 V/v thực hiện Chính sách giảm nghèo, khuyến khích thoát nghèo
759/TCTK-XHMT 23/09/2016 Về việc hỗ trợ về điểm cắt trong rà soát hộ nghèo theo chuẩn thu nhập
17/2016/TT-BLĐTBXH 28/06/2016 Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020