Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Tin tức
 
 
Văn bản
 
 
Video
 
 
Hỏi đáp
 
 
Trợ giúp
 
Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 615/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung phát biểu của tỉnh Quảng Nam tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết 06 năm thực hiện Nghị quyết 30a.
Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 06 năm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 28/12/2018 về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị.
Ban hành Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 tại Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và kết thúc vào ngày...
Ban hành chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền trung
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 Ban hành chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền trung.
Điều chỉnh giảm lãi suất cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay vay học sinh sinh viên
• Ban hành Thông tư hướng dẫn Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ...
• Tiêu chí hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống...
• Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm y tế: Người thuộc hộ nghèo,...
• Kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2014, Nâng mức cho vay tối đa đối với...
• Người thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh...

Tin mới nhất
Lượt truy cập

Liên kết web