Chi tiết tin tức
Nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi Bò cái lai sinh sản để hỗ trợ giảm nghèo nghèo nhanh và bền vững
Chủ trương hỗ trợ phát triển đàn bò trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đượ UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo triển khai nhiều năm qua để giúp người dân phát triển chăn nuôi, tạo thu nhập cao và ổn định, đặc biệt là giúp các hộ nghèo nhanh chóng thoát nghèo. Từ chủ trương đó, nhiều năm qua, Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo do Sở lao động Thương binh và Xã hộ


Từ việc đầu tư chăn nuôi bò cái sinh sản nhiều hộ nghèo đã thoát nghèo

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 và các mô hình giảm nghèo đầu tư hiệu quả ở nông thôn thời gian qua, đặc biệt là mô hình phát triển chăn nuôi Bò cái lai sinh sản. Sau thời gian khảo sát, đánh giá các mô hình giảm nghèo phù hợp với hộ nghèo ở các xã nghèo. Nhằm giúp xã nghèo Bình Nam, huyện Thăng Bình phấn đấu thoát nghèo vào cuối năm 2015, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính tổ chức khảo sát, đánh giá và thẩm định dự án mô hình giảm nghèo của xã Bình Nam, trình UBND tỉnh  phê duyệt theo đúng quy trình hướng dẫn của trung ương. Ngày 22/8/2014, UBND tỉnh có Quyết định số 2599/QĐ-UBND phê duyệt Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2014 của xã Bình Nam, huyện Thăng bình.

Theo đó, mô hình đầu tư nhân rộng năm 2014 là Mô hình phát triển chăn nuôi bò cái lai sinh sản tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình. Mục tiêu cụ thể của dự án là hỗ trợ trực tiếp cho 50 hộ nghèo tham gia dự án tại 06 thôn trên địa bàn toàn xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập để thoát nghèo bền vững, từ đó góp phần thúc đẩy tốc độ giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân của xã nghèo đạt từ 4% trở lên. Dự án hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo bò cái giống sinh sản (Mỗi hộ nghèo được hỗ trợ 01 con bò cái giống, loại bò: Bò lai; tổng mức đầu tư cho 01 hộ nghèo là 18.500.000 đồng/hộ, gồm: Vốn do ngân sách tỉnh hỗ trợ: 9.500.000 đồng/hộ/con bò cái lai giống, vốn do UBND xã Bình Nam huy động: 5.000.000 đồng/hộ/con bò cái lai giống và vốn hộ nghèo tham gia đối ứng (kể cả vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội nếu đủ điều kiện) là 4.000.000 đồng/hộ/con bò cái lai giống. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 950.000.000 đồng, trong đó nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo (dự án 3) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2014 đã phân bổ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 500.000.000 đồng, nguồn kinh phí vận động của UBND xã là 250.000.000 đồng và nguồn đối ứng của hộ gia đình tham gia dự án (kể cả vay Ngân hàng Chính sách xã hội) là 200.000.000 đồng.

Theo quyết định này, các hộ nghèo tham gia dự án sẽ hoàn trả 30% so với mức kinh phí ngân sách hỗ trợ cho từng hộ nghèo tham gia dự án (9,5 triệu đồng), tương ứng mỗi hộ phải thu hồi số tiền 2.850.000 đồng. Tổng số tiền phải thu hồi của 50 hộ tham gia dự án khi đến kỳ là 142.500.000 đồng. Thời điểm thu hồi là khi con bò cái lai giống được hỗ trợ sinh sản ra con bê con thứ nhất đủ 06 tháng tuổi và UBND xã Bình Nam tổ chức thu hồi bằng tiền mặt để duy trì và phát triển, nhân rộng mô hình hoặc đề xuất mô hình khác hiệu quả hơn để giúp hộ nghèo của xã có điều kiện thoát nghèo nhanh và bền vững. Trường hợp hộ nghèo được hỗ trợ bò cái giống nhưng không sinh sản được do nhiều nguyên nhân thì UBND xã và hộ nghèo được phép bán bò để mua lại 01 con bò cái lai sinh sản khác có giá trị tương đương. Đối với nguồn vốn do UBND xã huy động được để lồng ghép hỗ trợ cho hộ nghèo, UBND xã Bình Nam tự quyết định phương án thu hồi phù hợp.
Về tổ chức thực hiện mô hình, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện dự án; hướng dẫn UBND xã Bình Nam xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện mô hình; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả; tổ chức nghiệm thu mô hình, lập thủ tục quyết toán mô hình theo quy định; hướng dẫn UBND xã Bình Nam thu hồi nguồn vốn theo quy định và xây dựng phương án sử dụng nguồn vốn thu hồi trình cấp thẩm quyền phê duyệt để nhân rộng; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn triển khai thực hiện mô hình; thanh, quyết toán theo quy định. Đồng thời, giao trách nhiệm cho Uỷ ban nhân dân huyện Thăng Bình chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan của huyện hướng dẫn, hỗ trợ xã Bình Nam trong thực hiện mô hình như hỗ trợ tiêm phòng dịch bệnh, giống cỏ, phối tinh, vay vốn ưu đãi hộ nghèo...; phê duyệt danh sách hộ nghèo tham gia mô hình; theo dõi, kiểm tra giám sát và báo cáo kết quả, hiệu quả thực hiện mô hình. UBND xã Bình Nam có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai mô hình; họp nhân dân xét chọn hộ nghèo tham gia mô hình, tham mưu UBND huyện phê duyệt; công khai mục tiêu, đối tượng, mức hỗ trợ và nội dung hỗ trợ cho các hộ tham gia mô hình; phân công cán bộ, đoàn thể theo dõi, hướng dẫn, động viên hộ nghèo tham gia mô hình đạt kết quả; thực hiện thu hồi nguồn vốn hỗ trợ và xây dựng phương án sử dụng nguồn vốn thu hồi báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thống nhất tiếp tục hỗ trợ cho các hộ nghèo khác tham gia, nhân rộng mô hình, tuyệt đối không sử dụng nguồn vốn thu hồi để chi cho bất kỳ nhiệm vụ khác; thực hiện báo cáo tình hình thực hiện dự án cho UBND huyện Thăng Bình để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) theo quy định./.
Nguồn tin: http://giamngheo.sldtbxh.quangnam.gov.vn
Người đăng: SuperUser Account .Ngày đăng: 27/10/2014 .Lượt xem: 912 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đồng chí Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cuộc giám sát các Chương trình MTQG tại huyện Nam Giang
Phê duyệt dự án hỗ trợ chăn nuôi Heo sinh sản tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My
Tập huấn quy trình thực hiện Dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2021-2025
Phê duyệt dự án chăn nuôi Bò cái sinh sản tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My
Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tập huấn chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam phấn đấu từ năm 2023 đến năm 2027 vận động hỗ trợ xây dựng trên 150 căn nhà cho hộ nghèo.
Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 họp thường kỳ tháng 4
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin
Khai mạc Lớp tập huấn thứ hai về Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 cho cán bộ cấp xã thuộc các huyện đồng bằng và miền núi thấp.
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X quyết định nhiều nội dung quan trọng
Khẩn trương phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Hội nghị tập huấn chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Một số nội dung của Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam sắp được sửa đổi
Hướng dẫn quy trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Nông Sơn kết nối việc làm cho lao động tại địa phương.
UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Quảng Nam phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo vào cuối năm 2023
UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Đông đốc hoàn thành phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả điều tra hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình
Huyện Hiệp Đức phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Trà My phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nông Sơn phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Giang phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Đông Giang có 42 hộ nghèo thoát nghèo bền vững năm 2015
76 hộ nghèo của thị xã Điện Bàn thoát nghèo bền vững năm 2015
Thị xã Điện Bàn giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,70%
Xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang hoàn thành tổng điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác giảm nghèo
Cấp bổ 01 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo
Tiếp tục mua thẻ BHYT cho người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Cấp 5,521 tỷ đồng cho Bảo hiểm xã hội tỉnh
Kiện toàn Ban Điều hành và Tổ giúp việc Chương trình giảm nghèo
Mức điểm để phân loại, xếp hạng xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo Chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều
Điều chỉnh số lượng hộ nghèo tham gia mô hình giảm nghèo
Nội dung Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Hoàn thành triển khai tập huấn tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
Toàn tỉnh còn 02 huyện chưa tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn Tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
Chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Triển khai tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
779.963 triệu đồng phân bổ thực hiện Chương trình nông thôn mới
Giai đoạn 2016-2020 Quảng Nam có 56 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới
Phê duyệt điều chỉnh Đề án Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Phân bổ 21,416 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015
Cấp 5.045.150.000 đồng cho các địa phương để thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật.
Khẩn trương thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo và triển khai đăng ký thoát nghèo năm 2015
Xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo
Huyện Núi Thành phê duyệt 03 hộ nghèo và 01 hộ cận nghèo phát sinh quý II năm 2015
Huyện Bắc Trà My phê duyệt hộ nghèo phát sinh năm 2015
Còn khó khăn trong giảm nghèo ở Quảng Nam
Nhìn lại việc thực hiện chương trình giảm nghèo quốc gia trên địa bàn tỉnh
Đối tượng và Quy trình đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2014
    
1   2   3   4   5   6  
    
Các tin cũ hơn:
Nông Sơn nhiều thanh niên vươn lên làm giàu nhờ nghề trầm cảnh

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video