Chi tiết tin tức
Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tập huấn chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Sáng nay, ngày 08/8/2023 tại huyện Nam Trà My, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và một số chính sách giảm nghèo năm 2023.

Đ/c Hồ Xuân Khanh - TP.BTXH, Phụ trách VP Hỗ trợ CTGN tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí: Hồ Xuân Khanh – Trưởng phòng BTXH, Phụ trách Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam - dự phát biểu khai mạc lớp tập huấn; đại diện Sở NN&PTNT tỉnh, Phòng LĐ-TB&XH huyện Nam Trà My và hơn 70 đại biểu là Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn, Trưởng Ban CT Mặt trận thôn của 35 thôn trên địa bàn huyện.

 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm 7 dự án và 11 tiểu dự án. Nội dung tập huấn tập trung về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; hướng dẫn một số nội dung đa đạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hướng dẫn giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; giới thiệu và hướng dẫn khai thác cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo phần mềm trực tuyến quản lý HN, HCN tỉnh Quảng Nam và sử dụng phần mềm liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Hồ Xuân Khanh – Trưởng phòng BTXH, Phụ trách Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022), trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Nam đã chủ động sớm ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thuộc thẩm quyền của địa phương; phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ theo quy định. Đồng thời, hy vọng thông qua hội nghị tập huấn, các đơn vị, địa phương sẽ tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo; đa dạng hóa sinh kế, phát triển và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống của Nhân dân.

Để triển khai chương trình hiệu quả, kịp tiến độ, đ/c Trưởng phòng BTXH, Phụ trách Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam đề nghị, ngoài hướng dẫn các điểm mới của chương trình, đề nghị các vị đại biểu tập trung, tích cực trao đổi, thảo luận cùng với báo cáo viên của các Sở, ngành để tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 để Hội nghị tập huấn đạt chất lượng, hiệu quả./.Người đăng: Lê Văn Đáng .Ngày đăng: 08/08/2023 .Lượt xem: 75 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đồng chí Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cuộc giám sát các Chương trình MTQG tại huyện Nam Giang
Phê duyệt dự án hỗ trợ chăn nuôi Heo sinh sản tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My
Tập huấn quy trình thực hiện Dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2021-2025
Phê duyệt dự án chăn nuôi Bò cái sinh sản tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My
Các tin cũ hơn:
Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam phấn đấu từ năm 2023 đến năm 2027 vận động hỗ trợ xây dựng trên 150 căn nhà cho hộ nghèo.
Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 họp thường kỳ tháng 4
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin
Khai mạc Lớp tập huấn thứ hai về Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 cho cán bộ cấp xã thuộc các huyện đồng bằng và miền núi thấp.
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X quyết định nhiều nội dung quan trọng
Khẩn trương phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Hội nghị tập huấn chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Một số nội dung của Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam sắp được sửa đổi
Hướng dẫn quy trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Nông Sơn kết nối việc làm cho lao động tại địa phương.
UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Quảng Nam phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo vào cuối năm 2023
UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Đông đốc hoàn thành phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả điều tra hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình
Huyện Hiệp Đức phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Trà My phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nông Sơn phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Giang phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Đông Giang có 42 hộ nghèo thoát nghèo bền vững năm 2015
76 hộ nghèo của thị xã Điện Bàn thoát nghèo bền vững năm 2015
Thị xã Điện Bàn giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,70%
Xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang hoàn thành tổng điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác giảm nghèo
Cấp bổ 01 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo
Tiếp tục mua thẻ BHYT cho người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Cấp 5,521 tỷ đồng cho Bảo hiểm xã hội tỉnh
Kiện toàn Ban Điều hành và Tổ giúp việc Chương trình giảm nghèo
Mức điểm để phân loại, xếp hạng xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo Chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều
Điều chỉnh số lượng hộ nghèo tham gia mô hình giảm nghèo
Nội dung Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Hoàn thành triển khai tập huấn tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
Toàn tỉnh còn 02 huyện chưa tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn Tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
Chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Triển khai tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
779.963 triệu đồng phân bổ thực hiện Chương trình nông thôn mới
Giai đoạn 2016-2020 Quảng Nam có 56 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới
Phê duyệt điều chỉnh Đề án Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Phân bổ 21,416 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015
Cấp 5.045.150.000 đồng cho các địa phương để thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật.
Khẩn trương thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo và triển khai đăng ký thoát nghèo năm 2015
Xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo
Huyện Núi Thành phê duyệt 03 hộ nghèo và 01 hộ cận nghèo phát sinh quý II năm 2015
Huyện Bắc Trà My phê duyệt hộ nghèo phát sinh năm 2015
Còn khó khăn trong giảm nghèo ở Quảng Nam
Nhìn lại việc thực hiện chương trình giảm nghèo quốc gia trên địa bàn tỉnh
Đối tượng và Quy trình đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2014
Nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi Bò cái lai sinh sản để hỗ trợ giảm nghèo nghèo nhanh và bền vững
Nông Sơn nhiều thanh niên vươn lên làm giàu nhờ nghề trầm cảnh
    
1   2   3   4   5  
    

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video