Chi tiết tin tức
Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 họp thường kỳ tháng 4
Chiều hôm qua, ngày 12/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 để đánh giá tình hình thực hiện trong thời gian qua, nhất là việc phân bổ nguồn vốn đầu tư và tiến độ giải ngân.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.S

Tại cuộc họp, đại diện Sở KH-ĐT cho biết, đối với nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2022 kéo dài sang năm 2023, đến nay 100% địa phương đã lập thủ tục đối chiếu với Kho bạc Nhà nước tỉnh để chuyển nguồn theo Nghị quyết số 69 của Quốc hội.

Đối với nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023, Sở KH-ĐT tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh (tại kỳ họp thứ 14, dự kiến tổ chức tháng 4/2023) xem xét cho chuyển hơn 10,3 tỷ đồng của chương trình nông thôn mới (NTM); còn đối với chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Sở KH-ĐT tham mưu UBND tỉnh cắt giảm gần 12 tỷ đồng chưa giải ngân hết do hụt thu ngân sách tỉnh năm 2022.

Đối với nguồn vốn của năm 2023, đến nay UBND tỉnh đã phân bổ cho 3 chương trình (gồm xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) gần 1.959,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư hơn 1.288,5 tỷ đồng và vốn sự nghiệp hơn 670,9 tỷ đồng.

Về tình hình giải ngân, đối với vốn kế hoạch năm 2022, đến nay các chương trình đã giải ngân hơn 407 tỷ đồng trong tổng số hơn 1.423 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 28,6%. Còn đối với vốn kế hoạch năm 2023, hiện đang triển khai các thủ tục, chưa giải ngân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị, lãnh đạo các sở, ban ngành và đơn vị liên quan cần tích cực phối hợp rà soát, đánh giá cụ thể từng phần việc của các chương trình. Chỗ nào gặp khó khăn, vướng mắc thì cần phải tập trung giải quyết, tháo gỡ kịp thời để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo nhất quán của UBND tỉnh là đến cuối tháng 6/2023 phải giải ngân dứt điểm nguồn vốn của năm 2022 và giải ngân 50% nguồn vốn của năm 2023. Đơn vị, địa phương nào chậm trễ trong việc giải ngân thì phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cũng yêu cầu Văn phòng điều phối NTM tỉnh có kế hoạch làm việc cụ thể với các địa phương không giữ chuẩn NTM sau khi áp dụng bộ tiêu chí mới. Từ đó, xác định rõ lộ trình, giải pháp phù hợp để nhanh chóng nâng chuẩn NTM. Đồng thời, đề nghị Sở KH-ĐT sớm phối hợp Sở Công thương, Sở Tài chính, Công ty Điện lực Quảng Nam... bàn bạc, thống nhất phương án hỗ trợ di dời trụ điện thuộc chương trình NTM.

Người đăng: Lê Văn Đáng .Ngày đăng: 13/04/2023 .Lượt xem: 75 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tập huấn quy trình thực hiện Dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2021-2025
Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tập huấn chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam phấn đấu từ năm 2023 đến năm 2027 vận động hỗ trợ xây dựng trên 150 căn nhà cho hộ nghèo.
Các tin cũ hơn:
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin
Khai mạc Lớp tập huấn thứ hai về Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 cho cán bộ cấp xã thuộc các huyện đồng bằng và miền núi thấp.
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X quyết định nhiều nội dung quan trọng
Khẩn trương phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Hội nghị tập huấn chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Một số nội dung của Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam sắp được sửa đổi
Hướng dẫn quy trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Nông Sơn kết nối việc làm cho lao động tại địa phương.
UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Quảng Nam phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo vào cuối năm 2023
UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Đông đốc hoàn thành phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả điều tra hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình
Huyện Hiệp Đức phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Trà My phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nông Sơn phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Giang phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Đông Giang có 42 hộ nghèo thoát nghèo bền vững năm 2015
76 hộ nghèo của thị xã Điện Bàn thoát nghèo bền vững năm 2015
Thị xã Điện Bàn giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,70%
Xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang hoàn thành tổng điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác giảm nghèo
Cấp bổ 01 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo
Tiếp tục mua thẻ BHYT cho người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Cấp 5,521 tỷ đồng cho Bảo hiểm xã hội tỉnh
Kiện toàn Ban Điều hành và Tổ giúp việc Chương trình giảm nghèo
Mức điểm để phân loại, xếp hạng xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo Chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều
Điều chỉnh số lượng hộ nghèo tham gia mô hình giảm nghèo
Nội dung Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Hoàn thành triển khai tập huấn tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
Toàn tỉnh còn 02 huyện chưa tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn Tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
Chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Triển khai tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
779.963 triệu đồng phân bổ thực hiện Chương trình nông thôn mới
Giai đoạn 2016-2020 Quảng Nam có 56 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới
Phê duyệt điều chỉnh Đề án Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Phân bổ 21,416 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015
Cấp 5.045.150.000 đồng cho các địa phương để thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật.
Khẩn trương thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo và triển khai đăng ký thoát nghèo năm 2015
Xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo
Huyện Núi Thành phê duyệt 03 hộ nghèo và 01 hộ cận nghèo phát sinh quý II năm 2015
Huyện Bắc Trà My phê duyệt hộ nghèo phát sinh năm 2015
Còn khó khăn trong giảm nghèo ở Quảng Nam
Nhìn lại việc thực hiện chương trình giảm nghèo quốc gia trên địa bàn tỉnh
Đối tượng và Quy trình đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2014
Nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi Bò cái lai sinh sản để hỗ trợ giảm nghèo nghèo nhanh và bền vững
Nông Sơn nhiều thanh niên vươn lên làm giàu nhờ nghề trầm cảnh
    
1   2   3   4   5  
    

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video