Chi tiết tin tức
Khẩn trương phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Sáng nay, ngày 06-3 UBND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành, đơn vị liên quan để nghe báo cáo phương án giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp

Tổng nguồn vốn năm 2023 dự kiến phân bổ thực hiện Chương trình MTQG gần 751 tỷ đồng, gồm: vốn đầu tư phát triển hơn 473 tỷ đồng, vốn sự nghiệp gần 278 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách trung ương phân bổ gần 628 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng gần 123 tỷ đồng.

Đ/c Hồ Xuân Khanh – TP BTXH, Sở LĐ-TB&XH tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Căn cứ Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Sở LĐ-TB&XH đã đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển, nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình năm 2023. Trong đó, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh để thực hiện các tiểu dự án, dự án thuộc chương trình này cho các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh và các huyện nghèo hơn 339 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn sự nghiệp, Sở LĐ-TB&XH đề xuất phương án phân bổ đợt này gần 184 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách trung ương phân bổ gần 166 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh hơn 18,2 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí được phân bổ trên, các sở, ngành liên quan và các địa phương sẽ thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững như duy tu bảo dưỡng các công trình của 6 huyện nghèo; hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị chậm tiến độ khẩn trương hoàn thành hồ sơ về phương án mua sắm, sớm gửi UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua; các đơn vị đã hoàn thành và được phân bổ vốn cần lên kế hoạch cụ thể thực hiện các dự án, tiểu dự án, đảm bảo đứng tiến độ, đúng quy định. Đối với các đơn vị còn vướng mắc nguồn vốn 2022, rà soát hoàn chỉnh dự án đầu tư, sớm hoàn thành dứt điểm trong việc phân rã nguồn vốn này. Sở LĐ-TB&XH phối hợp Sở KH-ĐT hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong hoàn thành hồ sơ phân bổ vốn, triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đảm bảo đúng quy định./.
Người đăng: Lê Văn Đáng .Ngày đăng: 06/03/2023 .Lượt xem: 88 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tập huấn quy trình thực hiện Dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2021-2025
Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tập huấn chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam phấn đấu từ năm 2023 đến năm 2027 vận động hỗ trợ xây dựng trên 150 căn nhà cho hộ nghèo.
Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 họp thường kỳ tháng 4
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin
Khai mạc Lớp tập huấn thứ hai về Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 cho cán bộ cấp xã thuộc các huyện đồng bằng và miền núi thấp.
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X quyết định nhiều nội dung quan trọng
Các tin cũ hơn:
Nông Sơn kết nối việc làm cho lao động tại địa phương.
UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Quảng Nam phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo vào cuối năm 2023
UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Đông đốc hoàn thành phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả điều tra hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình
Huyện Hiệp Đức phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Trà My phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nông Sơn phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Giang phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Đông Giang có 42 hộ nghèo thoát nghèo bền vững năm 2015
76 hộ nghèo của thị xã Điện Bàn thoát nghèo bền vững năm 2015
Thị xã Điện Bàn giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,70%
Xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang hoàn thành tổng điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác giảm nghèo
Cấp bổ 01 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo
Tiếp tục mua thẻ BHYT cho người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Cấp 5,521 tỷ đồng cho Bảo hiểm xã hội tỉnh
Kiện toàn Ban Điều hành và Tổ giúp việc Chương trình giảm nghèo
Mức điểm để phân loại, xếp hạng xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo Chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều
Điều chỉnh số lượng hộ nghèo tham gia mô hình giảm nghèo
Nội dung Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Hoàn thành triển khai tập huấn tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
Toàn tỉnh còn 02 huyện chưa tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn Tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
Chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Triển khai tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
779.963 triệu đồng phân bổ thực hiện Chương trình nông thôn mới
Giai đoạn 2016-2020 Quảng Nam có 56 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới
Phê duyệt điều chỉnh Đề án Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Phân bổ 21,416 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015
Cấp 5.045.150.000 đồng cho các địa phương để thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật.
Khẩn trương thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo và triển khai đăng ký thoát nghèo năm 2015
Xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo
Huyện Núi Thành phê duyệt 03 hộ nghèo và 01 hộ cận nghèo phát sinh quý II năm 2015
Huyện Bắc Trà My phê duyệt hộ nghèo phát sinh năm 2015
Còn khó khăn trong giảm nghèo ở Quảng Nam
Nhìn lại việc thực hiện chương trình giảm nghèo quốc gia trên địa bàn tỉnh
Đối tượng và Quy trình đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2014
Nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi Bò cái lai sinh sản để hỗ trợ giảm nghèo nghèo nhanh và bền vững
Nông Sơn nhiều thanh niên vươn lên làm giàu nhờ nghề trầm cảnh
    
1   2   3   4  
    

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video