Chi tiết tin tức
Đông Giang phấn đấu giảm gần 500 hộ nghèo và xóa hơn 300 nhà tạm vào năm 2023
Ngày 22/02/2023 Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2023

Huyện Đông Giang đã đưa ra Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện. Đông Giang xác định năm 2023 là một năm quan trọng. (Ảnh minh họa)

Mục tiêu tổng quát là tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, tạo sinh kế để hỗ trợ người nghèo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, huyện đặt ra chỉ tiêu cụ thể:

1. Giảm 497 hộ nghèo (tương ứng với giảm 6,62% hộ nghèo so với năm 2022).

2. Hỗ trợ 305 hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí nhà ở được hỗ trợ kinh phí (từ các Chương trình MTQG), vay vốn để xây mới, sửa chữa, cải thiện nhà ở.

3. Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước về y tế, giáo dục, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế...

4. Phấn đấu 98% hộ nghèo, cận nghèo sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 60%.

5. Phấn đấu 95% hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận thông tin (sử dụng tivi, radio, nghe loa, đài truyền thanh và dùng điện thoại).

Để đạt được các mục tiêu, huyện đưa ra một số giải pháp chủ yếu: 

Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhất là người dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong giảm nghèo bền vững; khơi dậy ý chí tự lực tự cường của người nghèo, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.

Bên cạnh đó, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo. Ngoài kinh phí từ ngân sách trung ương, tỉnh phân bổ, huy động tối đa các nguồn lực xã hội tham gia công tác giảm nghèo bền vững; bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và huy động đóng góp của người dân, đối tượng thụ hưởng.

Đồng thời, nâng cao năng lực đội ngũ những người làm công tác giảm nghèo, những người tham gia thực hiện các nội dung của Chương trình để hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, hỗ trợ người dân nâng cao năng lực, không rơi vào tình trạng nghèo đói.

Mặt khác, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo ở các cấp, các ngành. Có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện Chương trình./.

Người đăng: Lê Văn Đáng .Ngày đăng: 26/02/2023 .Lượt xem: 120 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hiệp Đức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG GNBV năm 2023
Nam Giang đưa 25 lao động đi làm việc tại nông trường THAGRICO tại Lào
Huyện Nam Trà My 18 lao động thời vụ tại Hamyang, Hàn Quốc, hết hạn hợp đồng đã về nước
UBND huyện Nông Sơn họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG GNBV trong quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2023.
Thăng Bình kết nối việc làm cho lao động tại địa phương
Nam Giang: Tổng kết công tác Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2022
UBND huyện Nam Trà My khai mạc sàn giao dịch việc làm năm 2023.
Các tin cũ hơn:
Hội nghị đối thoại với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2023.
Huyện Nam Giang đưa gần 70 lao động đi làm việc tại các nông trường THAGRICO ở Lào
Nông Sơn phấn đấu xóa sạch nhà tạm vào năm 2023 nhân kỷ niệm 15 năm thành lập huyện (2008-2023)
Hội nghị tổng kết Chương trình “Cán bộ, Đảng viên huyện đồng hành cùng người nghèo”
Đoàn kiểm tra liên ngành của Chính phủ kiểm tra Chương trình 30a tại huyện Bắc Trà My
Huyện Nam Trà My triển khai Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 và triển khai Chính sách khuyến khích thoát nghèo
Thành phố Tam Kỳ: Tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014
Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Đông Giang giai đoạn 2013-2017
Hiệp Đức tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014.
Quảng Nam: Tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo giảm 4,57%/năm

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video