Chi tiết tin tức
Phê duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng để mua thẻ BHYT cho các đối tượng trong năm 2018
Ngày 22 tháng 10 năm 2020, UBND tỉnh có Quyết định số 2918/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng để mua thẻ BHYT cho các đối tượng trong năm 2018, số tiền gần 352,778 tỷ đồng.

Theo Quyết định trên, kinh phí quyết toán gồm: kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo 52.204.975.200 đồng, số lượng 72.497 người; kinh phí mua thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn 40.681.331.100 đồng, số lượng 57.874 người; kinh phí mua thẻ BHYT cho người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo là: 76.785.314.400 đồng, số lượng 106.901 người; kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi 129.834.215.550 đồng, số lượng 186.341 trẻ; kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo 15.126.842.745 đồng, số lượng: 29.443 người; kinh phí mua thẻ BHYT cho người đã hiến bộ phận cơ thể: 9.774.900 đồng, số lượng: 15 người; kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình 2.725.711.880 đồng, số lượng: 18.209 người; kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên: 35.409.437.280 đồng, số lượng HSSV tham gia 184.199 em trong học kỳ II năm học 2017-2018 (từ tháng 01 đến tháng 9/2018) và 186.880 em trong học kỳ I năm học 2018-2019 (từ tháng 10 đến tháng 12/2018)./.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 29/10/2020 .Lượt xem: 685 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phê duyệt quyết toán và bổ sung, thu hồi kinh phí thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật năm 2022
Quyết định chuyển nguồn số dư kế hoạch vốn đầu tư trung ương bổ sung các mục tiêu để thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 sang năm 2023 để tiếp tục thực hiện
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
Đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững nhân Ngày vì người nghèo Việt Nam
Năm 2022 tỉnh Quảng Nam giảm 3.981 hộ nghèo
Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Nam năm 2020
Đại biểu Quốc hội: Bãi bỏ các chính sách hỗ trợ mang tính bao cấp khiến người nghèo ỷ lại
Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng năm 2021
Đề nghị gia hạn thẻ BHYT cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng theo quy định của Luật BHYT
UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 69,81 tỷ đồng khắc phục thiệt hại về nhà ở
Công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
Tập huấn triển khai dự án sản xuất nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng thuộc Chương trình “Không còn nạn đói” ở Việt Nam
Bắc Trà My: Giải ngân nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 đạt tiến độ
UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Phê duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2019
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Toàn tỉnh có 2.490 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2020
Thống nhất hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Chuẩn mức s