Chi tiết tin tức
Thực hiện chính sách hỗ trợ mức sống cho một số đối tượng người có công, bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện Nông Sơn

Thực hiện Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh, Quyết định 315/QĐ-UBND của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện Nông Sơn đã lập hồ sơ, ban hành quyết định và giải quyết chế độ cho 447 người thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công và bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh với tổng số tiền 1.058.895.000 đồng, gồm 05 đối tượng đối tượng người có công thuộc hộ nghèo, số tiền 22.635.000 đồng; 472 đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo, gồm 334 người cao tuổi, kinh phí 609.255.000 đồng; 138 người khuyết tật, kinh phí 427.005.000 đồng;

Ngoài ra, huyện Nông Sơn đề nghị tỉnh cho phép bổ sung danh sách đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách có quyết định trước 28/12/2018 (05 đối tượng người có công thuộc hộ nghèo: 01 đối tượng bảo trợ xã hội); bổ sung 11 đối tượng được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định sau ngày 28/12/2018 đến tháng 12/2019. Huyện giải trình nguyên nhân các trường hợp người có công và bảo trợ xã hội đủ điều kiện hưởng chính sách theo Nghị quyết 49/2018/NQ-HĐND nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng chính sách là do cán bộ xã khi nhập tin lên phần mềm không đánh mã 2 người có công nên số lượng người có công thuộc hộ nghèo được tỉnh phê duyệt chỉ có 05 người, còn 05 người không được tỉnh phê duyệt, do đó UBND huyện chưa ban hành quyết định hưởng trợ cấp, chờ ý kiến của UBND tỉnh. Đối với hộ bảo trợ xã hội, do đối tượng có quyết định hưởng trợ cấp xã hội sau khi có phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo năm 2018 của UBND huyện nên chưa được đánh mã bảo trợ xã hội lên phần mềm.

Theo quy định tại Nghị quyết 49/2018/NQ.HĐND của HĐND tỉnh, các đối tượng bảo trợ xã hội và người có công phát sinh sau ngày 20/12/2018 (ngày Nghị quyết có hiệu lực thì không thuộc đối tượng hưởng chính sách của Nghị quyết này. Đây là quy định chung, do đó một số địa phương, đối tượng đề nghị tỉnh cho phép mở rộng đối tượng hưởng cho người có công, bảo trợ xã hội đủ điều kiện hưởng nhưng phát sinh sau ngày 20/12/2019.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 31/12/2019 .Lượt xem: 141 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Các tin cũ hơn:
Tỷ lệ nghèo khu vực đồng bằng tỉnh Quảng Nam còn 2,42%
Tỷ lệ nghèo khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam còn 20,85%
Tỉnh Quảng Nam còn 25.650 hộ nghèo
Đề nghị thay đổi Trưởng ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
UBND tỉnh thống nhất đầu tư Dự án nhân rộng mô hình nuôi bò lai sinh sản tại xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức
Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
Quảng Nam có 03 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
Huyện Tây Giang còn 1.932 hộ nghèo
Huyện Phú Ninh còn 482 hộ nghèo
Huyện Núi Thành còn 826 hộ nghèo
    
1   2   3   4   5   6   7   8  
    

Lượt truy cập

Liên kết web