Chi tiết tin tức
Tỷ lệ nghèo khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam còn 20,85%

Theo tổng hợp, phân tích kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2019 của 18/18 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh. Năm 2019, tỉnh Quảng Nam còn 25.650 hộ nghèo, tỷ lệ 6,06%, trong đó khu vực đồng bằng tỷ lệ hộ nghèo chỉ chiếm 2,42% (2.441 hộ nghèo) nhưng khu vực miền núi (09 huyện) tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, chiếm 20,85% (17.449 hộ nghèo), gấp hơn 8 lần so khu vực đồng bằng, trong đó có địa phương còn rất cao (Tây Giang: 38,07%).

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 26/12/2019 .Lượt xem: 139 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thực hiện chính sách hỗ trợ mức sống cho một số đối tượng người có công, bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện Nông Sơn
Tỷ lệ nghèo khu vực đồng bằng tỉnh Quảng Nam còn 2,42%
Các tin cũ hơn:
Tỉnh Quảng Nam còn 25.650 hộ nghèo
Đề nghị thay đổi Trưởng ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
UBND tỉnh thống nhất đầu tư Dự án nhân rộng mô hình nuôi bò lai sinh sản tại xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức
Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
Quảng Nam có 03 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
Huyện Tây Giang còn 1.932 hộ nghèo
Huyện Phú Ninh còn 482 hộ nghèo
Huyện Núi Thành còn 826 hộ nghèo
Huyện Quế Sơn còn 1.258 hộ nghèo
Huyện Thăng Bình còn 2.065 hộ nghèo
    
1   2   3   4   5   6   7   8  
    

Lượt truy cập

Liên kết web