Chi tiết tin tức
Tỉnh Quảng Nam còn 25.650 hộ nghèo

Thực hiện Kế hoạch số 4639/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2019 (từ ngày 01/9-31/12/2019), đồng thời  tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các địa  phương. Đến nay 18/18 huyện, thị, thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Theo đó, năm 2019 toàn tỉnh giảm còn 25.650 hộ nghèo, tỷ lệ 6,06%, giảm 1,51% so với năm 2018, tương ứng giảm 5.887 hộ, vượt kế hoạch của trung ương giao (giảm 1,5%) và chỉ tiêu theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh (giảm trên 5.000 hộ nghèo).

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 26/12/2019 .Lượt xem: 121 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thực hiện chính sách hỗ trợ mức sống cho một số đối tượng người có công, bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện Nông Sơn
Tỷ lệ nghèo khu vực đồng bằng tỉnh Quảng Nam còn 2,42%
Tỷ lệ nghèo khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam còn 20,85%
Các tin cũ hơn:
Đề nghị thay đổi Trưởng ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
UBND tỉnh thống nhất đầu tư Dự án nhân rộng mô hình nuôi bò lai sinh sản tại xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức
Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
Quảng Nam có 03 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
Huyện Tây Giang còn 1.932 hộ nghèo
Huyện Phú Ninh còn 482 hộ nghèo
Huyện Núi Thành còn 826 hộ nghèo
Huyện Quế Sơn còn 1.258 hộ nghèo
Huyện Thăng Bình còn 2.065 hộ nghèo
Huyện Duy Xuyên còn 1.107 hộ nghèo năm 2019
    
1   2   3   4   5   6   7   8  
    

Lượt truy cập

Liên kết web