Chi tiết tin tức
Đề nghị thay đổi Trưởng ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020

Để kịp thời chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Căn cứ Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ  đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020. Ngày 25/12/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực Ban Chỉ  đạo, chủ trì Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững có Tờ trình số 239/TTr-LĐTBXH đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định thay đổi Trưởng ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 do có sự thay đổi về nhân sự và phân công nhiệm vụ của lãnh đạo UBND tỉnh. Cụ thể bổ sung Đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo, thay cho Đồng chí Đinh Văn Thu đã nghỉ hưu theo chế độ; bổ sung Đồng chí Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được UBND tỉnh phân công phụ trách ngành Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, phụ trách Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, thay cho Đồng chí Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chuyển công tác về đảm nhận chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 26/12/2019 .Lượt xem: 110 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thực hiện chính sách hỗ trợ mức sống cho một số đối tượng người có công, bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện Nông Sơn
Tỷ lệ nghèo khu vực đồng bằng tỉnh Quảng Nam còn 2,42%
Tỷ lệ nghèo khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam còn 20,85%
Tỉnh Quảng Nam còn 25.650 hộ nghèo
Các tin cũ hơn:
UBND tỉnh thống nhất đầu tư Dự án nhân rộng mô hình nuôi bò lai sinh sản tại xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức
Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
Quảng Nam có 03 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
Huyện Tây Giang còn 1.932 hộ nghèo
Huyện Phú Ninh còn 482 hộ nghèo
Huyện Núi Thành còn 826 hộ nghèo
Huyện Quế Sơn còn 1.258 hộ nghèo
Huyện Thăng Bình còn 2.065 hộ nghèo
Huyện Duy Xuyên còn 1.107 hộ nghèo năm 2019
Thành phố Hội An còn 43 hộ nghèo cuối năm 2019
    
1   2   3   4   5   6   7   8  
    

Lượt truy cập

Liên kết web