Chi tiết tin tức
Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
Để triển khai thực hiện Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tại Công văn số 8833/NHCS-TDSV ngày 04/12/2019. Ngày 17/12/2019, UBND tỉnh có Công văn số 7566/UBND-KTTH chỉ đạo tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng HSSV trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, mức cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên được điều chỉnh lên theo mức cho vay tối đa là 2.500.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên và áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Theo công văn số 7566/UBND-KTTH, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan của tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay học sinh sinh viên (HSSV) để người dân trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện đúng chính sách cho vay đối với HSSV. Đồng thời, đề nghị Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn tổ chức thực hiện và chỉ đạo cấp cơ sở, Tổ TK&VV phối hợp Phòng Giao dịch NHCSXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến công khai mức cho vay HSSV đến nhân dân và tổ chức triển khai cho vay theo đúng quy định.

Đối với các địa phương, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn, các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát bổ sung kịp thời đối tượng là hộ nghèo; hộ có thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo; hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian HSSV theo học, đảm bảo HSSV được vay vốn, có đủ chi phí học tập và sinh hoạt phí thực tế từng đối tượng, không để trường hợp nào thuộc đối tượng có nhu cầu vay vốn mà không được rà soát xác nhận theo quy định.

Đối với Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh chỉ đạo chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn, các Hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến công khai về mức cho vay HSSV theo Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ để người dân biết và tiếp cận nguồn vốn. Đồng thời căn cứ tình hình thực tế, quy định hiện hành về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tín dụng để thực hiện cho vay chương trình HSSV năm 2019, xây dựng kế hoạch tín dụng đối với HSSV năm 2020 đảm bảo đáp ứng nhu cầu vay vốn của HSSV trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, đối với mức vay được tăng lên, gia đình và học sinh, sinh viên sẽ có điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay và thực hiện phục vụ tốt việc học tập, đảm bảo trang trải được học phí và chi phí có liên quan trong suốt quá trình học tập./.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 24/12/2019 .Lượt xem: 109 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thực hiện chính sách hỗ trợ mức sống cho một số đối tượng người có công, bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện Nông Sơn
Tỷ lệ nghèo khu vực đồng bằng tỉnh Quảng Nam còn 2,42%
Tỷ lệ nghèo khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam còn 20,85%
Tỉnh Quảng Nam còn 25.650 hộ nghèo
Đề nghị thay đổi Trưởng ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
UBND tỉnh thống nhất đầu tư Dự án nhân rộng mô hình nuôi bò lai sinh sản tại xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức
Các tin cũ hơn:
Quảng Nam có 03 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
Huyện Tây Giang còn 1.932 hộ nghèo
Huyện Phú Ninh còn 482 hộ nghèo
Huyện Núi Thành còn 826 hộ nghèo
Huyện Quế Sơn còn 1.258 hộ nghèo
Huyện Thăng Bình còn 2.065 hộ nghèo
Huyện Duy Xuyên còn 1.107 hộ nghèo năm 2019
Thành phố Hội An còn 43 hộ nghèo cuối năm 2019
Hộ nghèo thành phố còn dưới 1% năm 2019
Nông Sơn giảm 2,93% hộ nghèo
    
1   2   3   4   5   6   7  
    

Lượt truy cập

Liên kết web