Chi tiết tin tức
Huyện Tây Giang còn 1.932 hộ nghèo

Thực hiện Kế hoạch số 4639/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2019 huyện Tây Giang đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2019 và đã phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Quyết định số 1921QĐ-UBND ngày 10/12/2019. Theo đó, huyện Tây Giang còn 1.932 hộ nghèo, tỷ lệ 38,07%, giảm 5,07%, tương ứng giảm 187 hộ. Đây là huyện không hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019 UBND tỉnh giao (giảm 300 hộ) với số lượng nhiều (thiếu 113 hộ).

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 20/12/2019 .Lượt xem: 115 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thực hiện chính sách hỗ trợ mức sống cho một số đối tượng người có công, bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện Nông Sơn
Tỷ lệ nghèo khu vực đồng bằng tỉnh Quảng Nam còn 2,42%
Tỷ lệ nghèo khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam còn 20,85%
Tỉnh Quảng Nam còn 25.650 hộ nghèo
Đề nghị thay đổi Trưởng ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
UBND tỉnh thống nhất đầu tư Dự án nhân rộng mô hình nuôi bò lai sinh sản tại xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức
Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
Quảng Nam có 03 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
Các tin cũ hơn:
Huyện Phú Ninh còn 482 hộ nghèo
Huyện Núi Thành còn 826 hộ nghèo
Huyện Quế Sơn còn 1.258 hộ nghèo
Huyện Thăng Bình còn 2.065 hộ nghèo
Huyện Duy Xuyên còn 1.107 hộ nghèo năm 2019
Thành phố Hội An còn 43 hộ nghèo cuối năm 2019
Hộ nghèo thành phố còn dưới 1% năm 2019
Nông Sơn giảm 2,93% hộ nghèo
Huyện Hiệp Đức giảm 2,68% hộ nghèo
Huyện Nam Trà My giảm 8,51% hộ nghèo
    
1   2   3   4   5   6   7  
    

Lượt truy cập

Liên kết web