Chi tiết tin tức
Huyện Núi Thành còn 826 hộ nghèo

Thực hiện Kế hoạch số 4639/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2019 huyện Núi Thành đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2019 và đã phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Quyết định số 8919/QĐ-UBND ngày 06/12/2019. Theo đó, huyện Núi Thành còn 826 hộ nghèo, tỷ lệ 1,92%, giảm 0,80%, tương ứng giảm 337 hộ, vượt so chỉ tiêu UBND tỉnh giao (giảm 250 hộ nghèo).

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 20/12/2019 .Lượt xem: 112 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thực hiện chính sách hỗ trợ mức sống cho một số đối tượng người có công, bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện Nông Sơn
Tỷ lệ nghèo khu vực đồng bằng tỉnh Quảng Nam còn 2,42%
Tỷ lệ nghèo khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam còn 20,85%
Tỉnh Quảng Nam còn 25.650 hộ nghèo
Đề nghị thay đổi Trưởng ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
UBND tỉnh thống nhất đầu tư Dự án nhân rộng mô hình nuôi bò lai sinh sản tại xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức
Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
Quảng Nam có 03 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Huyện Quế Sơn còn 1.258 hộ nghèo
Huyện Thăng Bình còn 2.065 hộ nghèo
Huyện Duy Xuyên còn 1.107 hộ nghèo năm 2019
Thành phố Hội An còn 43 hộ nghèo cuối năm 2019
Hộ nghèo thành phố còn dưới 1% năm 2019
Nông Sơn giảm 2,93% hộ nghèo
Huyện Hiệp Đức giảm 2,68% hộ nghèo
Huyện Nam Trà My giảm 8,51% hộ nghèo
Huyện Tiên Phước giảm còn 5,29% hộ nghèo năm 2019
Huyện Bắc Trà My giảm 5,88% hộ nghèo năm 2019
    
1   2   3   4   5   6   7  
    

Lượt truy cập

Liên kết web