Chi tiết tin tức
Năm 2019 thị xã Điện Bàn còn 745 hộ nghèo.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo hằng năm. Năm 2019, trên cơ sở Kế hoạch số 4639/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh, của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thị xã Điện Bàn đã chỉ đạo tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo đúng quy định.
Ngày 09/12/2019, UBND thị xã Điện Bàn ban hành Quyết định số 11108/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo định kỳ năm 2019. Theo đó, năm 2019 thị xã Điện Bàn còn 745 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,3% và 901 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,57%. Đa số hộ nghèo còn lại của thị xã là hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội (530 hộ/745 hộ nghèo), có 146 hộ nghèo tuy không thuộc chính sách bảo trợ xã hội nhưng không hoặc chưa thể có khả năng thoát nghèo./.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 17/12/2019 .Lượt xem: 86 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đề xuất mục tiêu giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Năm 2019 huyện nghèo Nam Trà My giảm 573 hộ nghèo.
Các tin cũ hơn:
Quảng Nam: Hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019
Toàn tỉnh có 8.197 đối tượng đủ điều kiện hưởng Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam.
Cấp 225.091 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng nghèo, cận nghèo và đối tượng xã hội khác
Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng KCN - Chu Lai hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng nhà ở
Hưởng ứng đợt vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo”
Phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển vài hải đảo giai đoạn 2016-2020
Báo cáo kết quả rà soát huyện nghèo tỉnh Quảng Nam
Cấp BHYT năm 2017 cho người nghèo, cận nghèo, người dân sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Hướng dẫn thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều s
Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Lượt truy cập

Liên kết web