Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Tin tức
 
 
Văn bản
 
 
Video
 
 
Hỏi đáp
 
 
Trợ giúp
 
Chi tiết tin tức
Phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển vài hải đảo giai đoạn 2016-2020

Ngày 25 tháng 01 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 131/QĐ-TTg phê duyệt danh sách 291 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển vài hải đảo giai đoạn 2016-2020 thuộc 23 tỉnh được hỗ trợ đầu tư theo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016. Theo quyết định này, tỉnh Quảng Nam có 08 xã thuộc 03 huyện được phê duyệt, gồm: Các  xã Tam Tiến, Tam Hải thuộc huyện Núi Thành; các xã: Bình Nam, Bình Hải, Bình Đào thuộc huyện Thăng Bình; các xã: Duy Hải, Duy Nghĩa, Duy Vinh thuộc huyện Duy Xuyên./.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 06/02/2017 .Lượt xem: 509 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Báo cáo kết quả rà soát huyện nghèo tỉnh Quảng Nam
Cấp BHYT năm 2017 cho người nghèo, cận nghèo, người dân sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Hướng dẫn thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều s
Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020
Tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
Hướng dẫn hồ sơ rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016
Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP
Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Tin mới nhất
Lượt truy cập

Liên kết web