Chi tiết tin tức
Đông đốc hoàn thành phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả điều tra hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình
Ngày 06 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 6091/UBND-KGVX về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả điều tra hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Theo Công văn trên, UBND, để có cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, nhất là chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo từ ngày 01/01/2017, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thành và phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo đúng trình tự, thủ tục, biểu mẫu quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và kết quả điều tra xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 15/12/2016.
UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn tỉnh trước ngày 15/12/2016; tổng hợp, báo cáo kết quả xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh với UBND tỉnh. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính bố trí kinh phí cho các địa phương thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và điều tra xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn theo đúng Thông báo số 406/TB-UBND ngày 15/9/2016 và Quyết định số 5161/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh./.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 12/12/2016 .Lượt xem: 661 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Các tin cũ hơn:
Huyện Hiệp Đức phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Trà My phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nông Sơn phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Giang phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Đông Giang có 42 hộ nghèo thoát nghèo bền vững năm 2015
76 hộ nghèo của thị xã Điện Bàn thoát nghèo bền vững năm 2015
Thị xã Điện Bàn giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,70%
Xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang hoàn thành tổng điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác giảm nghèo
Cấp bổ 01 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo
    
1   2   3   4  
    

Lượt truy cập

Liên kết web