Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Tin tức
 
 
Văn bản
 
 
Video
 
 
Hỏi đáp
 
 
Trợ giúp
 
Chi tiết tin tức
Hướng dẫn hồ sơ rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020

Để đảm bảo đầy đủ hồ sơ thẩm định theo đúng yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngày 08/9/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 1169/LĐTBXH-BTXH đề nghị UBND các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành chỉ đạo cấp xã triển khai rà soát theo đúng nội dung Kế hoạch số 4193/KH-UBND của UBND tỉnh; tổng hợp kết quả rà soát của cấp xã và hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển, hải đảo gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (02 bộ) trong ngày 09/9/2016 để tổ chức tham vấn các Sở, ngành liên quan đến các tiêu chí rà soát.

Hồ sơ thẩm định xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển, hải đảo gồm: (1) Hồ sơ của cấp xã (bản gốc), gồm: Công văn của UBND xã báo cáo UBND huyện về kết quả rà soát các tiêu chí xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, trong đó báo cáo đánh giá chi tiết từng Tiêu chí; các Phụ lục số 1, Phụ lục số 2, Phụ lục số 3 kèm theo Kế hoạch số 4193/KH-UBND (ký tên, đóng dấu của UBND xã); Trích lục bản đồ hành chính của xã; các Biểu mẫu trung gian để tính các chỉ tiêu theo từng Tiêu chí quy định tại Quyết định số 1559/QĐ-TTg (kèm theo Công văn này, gồm: Phụ lục số 01/TG, 02/TG, 03/TG, 04/TG, 05/TG). (2) Hồ sơ của cấp huyện, gồm: Toàn bộ hồ sơ của cấp xã theo quy định tại điểm a, khoản 2 Công văn này; Kế hoạch triển khai rà soát của UBND huyện (bản gốc); Công văn của Cơ quan thường trực báo cáo kết quả rà soát của các xã trên địa bàn huyện với Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện; Biên bản họp của BCĐ giảm nghèo và các ngành liên quan của huyện đến các Tiêu chí xã ĐBKK để thẩm tra kết quả rà soát của từng xã theo hồ sơ của cấp xã báo cáo; Báo cáo của UBND huyện về kết quả rà soát các tiêu chí xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển, hải đảo. Nội dung báo cáo cần đánh giá chi tiết từng Tiêu chí và theo từng xã trên địa bàn huyện; Phụ lục số 1, Phụ lục số 2, Phụ lục số 3 kèm theo Kế hoạch số 4193/KH-UBND (ký tên, đóng dấu của UBND huyện)./.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 08/09/2016 .Lượt xem: 505 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển vài hải đảo giai đoạn 2016-2020
Báo cáo kết quả rà soát huyện nghèo tỉnh Quảng Nam
Cấp BHYT năm 2017 cho người nghèo, cận nghèo, người dân sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Hướng dẫn thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều s
Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020
Tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
Các tin cũ hơn:
Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016
Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP
Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Quảng Nam: Phê duyệt kết quả Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Đề nghị phê duyệt kết quả Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí của xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2012-2015
Phê duyệt hộ thoát nghèo bền vững 2015 và hướng dẫn hồ sơ thẩm định thôn đăng ký thoát nghèo
Hoàn thành Chương trình tặng điện thoại di động cho hộ nghèo
Phân bổ 1.828,125 tấn gạo cứu đối nhân dân dịp Tết Bính Thân – Năm 2016
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Tin mới nhất

Lượt truy cập

Liên kết web