Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Tin tức
 
 
Văn bản
 
 
Video
 
 
Hỏi đáp
 
 
Trợ giúp
 
Chi tiết tin tức
Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Thành viên BCĐ Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016 cho các địa phương, đơn vị trước khi trình UBND tỉnh quyết định phân bổ, số tiền đề xuất theo phương án này là 44,250 tỷ đồng. Cụ thể: Chương trình 30a (Dự án 1): 42,311 tỷ đồng, Chương trình 135: 439 triệu đồng, Dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo: 01 tỷ đồng, Dự án Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình: 0,5 tỷ đồng.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 26/07/2016 .Lượt xem: 513 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển vài hải đảo giai đoạn 2016-2020
Báo cáo kết quả rà soát huyện nghèo tỉnh Quảng Nam
Cấp BHYT năm 2017 cho người nghèo, cận nghèo, người dân sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Hướng dẫn thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều s
Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020
Tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
Hướng dẫn hồ sơ rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
Các tin cũ hơn:
Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP
Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Quảng Nam: Phê duyệt kết quả Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Đề nghị phê duyệt kết quả Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí của xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2012-2015
Phê duyệt hộ thoát nghèo bền vững 2015 và hướng dẫn hồ sơ thẩm định thôn đăng ký thoát nghèo
Hoàn thành Chương trình tặng điện thoại di động cho hộ nghèo
Phân bổ 1.828,125 tấn gạo cứu đối nhân dân dịp Tết Bính Thân – Năm 2016
Cập nhập thông tin của hộ nghèo, hộ cận nghèo 2015 vào phần mềm quản lý hộ nghèo, cận nghèo trực tuyến
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Tin mới nhất
Lượt truy cập

Liên kết web