Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Tin tức
 
 
Văn bản
 
 
Video
 
 
Hỏi đáp
 
 
Trợ giúp
 
Chi tiết tin tức
Bổ sung Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam

Ngày 20/6/2016, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định một số nội dung, định mức hỗ trợ thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014-2015 và giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo Quyết định này, UBND tỉnh bổ sung Điều 8, Chương II, Quy định một số nội dung, định mức hỗ trợ thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014-2015 và giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, chi phí hoạt động của Ban quản lý Dự án phát triển sản xuất đối với các xã ĐBKK là 5 triệu đồng/xã và mức 2 triệu đồng/xã khu vực II có thôn đặc biệt khó khăn từ nguồn kinh phí quản lý Chương trình 135 được ngân sách tỉnh bố trí.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 11/07/2016 .Lượt xem: 575 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017
Các tin cũ hơn:
Phân bổ 60 tỷ đồng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016
Điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gian giảm nghèo bền vững năm 2015 của huyện Nam Trà My
Đầu tư xây dựng 227 công trình cơ sở hạ tầng tại các xã nghèo đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn
Trình HĐND tỉnh bổ sung huyện Tiên Phước và Hiệp Đức được hưởng chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Tin mới nhất
Lượt truy cập

Liên kết web