Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Tin tức
 
 
Văn bản
 
 
Video
 
 
Hỏi đáp
 
 
Trợ giúp
 
Chi tiết tin tức
Phân bổ 60 tỷ đồng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành hành Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 về phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016.

Theo Quyết định này, UBND tỉnh phân bổ 60 tỷ đồng cho Chương trình 30a và Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo (Chương trình 257) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016 để thanh toán khối lượng các công trình trên địa bàn, troing đó Chương trình 30a được phân bổ 56,811 tỷ đồng, Chương trình 257 phân bổ 3,189 tỷ đồng. UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Lao động - TBXH và Sở Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Củ đầu tư triển khai thực hiện và thanh quyết toán đúng quy định./.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 01/07/2016 .Lượt xem: 594 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017
Bổ sung Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam
Các tin cũ hơn:
Điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gian giảm nghèo bền vững năm 2015 của huyện Nam Trà My
Đầu tư xây dựng 227 công trình cơ sở hạ tầng tại các xã nghèo đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn
Trình HĐND tỉnh bổ sung huyện Tiên Phước và Hiệp Đức được hưởng chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Tin mới nhất
Lượt truy cập

Liên kết web