Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Tin tức
 
 
Văn bản
 
 
Video
 
 
Hỏi đáp
 
 
Trợ giúp
 
Chi tiết tin tức
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP
Để phục vụ hội nghị đánh giá chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại 61 huyện nghèo nhằm tháo gở những khó khăn vướng mắc cho các địa phương, đề ra giải pháp hiệu quả trong tổ chức thực hiện thời gian đến.

Ngày 24/6/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng có văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện nghèo (Tây Giang, Phước Sơn, Nam Trà My) và các huyện có tỷ lệ nghèo cao (Bắc Trà My, Đông Giang và Nam Giang) hưởng cơ chế hỗ trợ của Nghị quyết 30a báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 30a trên địa bàn huyện kể từ khi triển khai đến năm 2015 và kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2016. Nội dung báo cáo tập trung vào đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, vai trò, sự phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo (huyện, xã), kết quả thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn huyện (kinh phí, kết quả thực hiện từng chính sách đặc thù), trong đó tâp trung đánh giá kết quả, hiệu quả hỗ trợ đóng góp của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp đối với việc thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện và những kiến nghị, đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 30a thời gian đến. Thời gian gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn phòng Chương trình giảm nghèo tỉnh) trước ngày 30/6/2016./.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 24/06/2016 .Lượt xem: 704 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển vài hải đảo giai đoạn 2016-2020
Báo cáo kết quả rà soát huyện nghèo tỉnh Quảng Nam
Cấp BHYT năm 2017 cho người nghèo, cận nghèo, người dân sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Hướng dẫn thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều s
Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020
Tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
Hướng dẫn hồ sơ rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016
Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Các tin cũ hơn:
Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Quảng Nam: Phê duyệt kết quả Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Đề nghị phê duyệt kết quả Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí của xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2012-2015
Phê duyệt hộ thoát nghèo bền vững 2015 và hướng dẫn hồ sơ thẩm định thôn đăng ký thoát nghèo
Hoàn thành Chương trình tặng điện thoại di động cho hộ nghèo
Phân bổ 1.828,125 tấn gạo cứu đối nhân dân dịp Tết Bính Thân – Năm 2016
Cập nhập thông tin của hộ nghèo, hộ cận nghèo 2015 vào phần mềm quản lý hộ nghèo, cận nghèo trực tuyến
Tiếp tục được phép sử dụng thẻ BHYT năm 2015 để khám chữa bệnh BHYT đến hết ngày 30/6/2016
Kết quả kiểm tra chương trình, chính sách giảm nghèo năm 2015
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Tin mới nhất
Lượt truy cập

Liên kết web