Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Tin tức
 
 
Văn bản
 
 
Video
 
 
Hỏi đáp
 
 
Trợ giúp
 
Chi tiết tin tức
Góp ý dự thảo Chương trình giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
Thực hiện Công văn số 2243/UBND-VX ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng và hoàn thành Dự thảo Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 (Chương trình)

Thực hiện Công văn số 2243/UBND-VX ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng và hoàn thành Dự thảo Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 (Chương trình). Để Chương trình được ban hành đúng quy định, triển khai đạt hiệu quả, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh kính đề nghị Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý vào dự thảo Chương trình (toàn bộ nội dung Chương trình được đăng tải tại đây: Dự thảo lần 1.docPL 01.xlsPL2, 3,4,5, 6,7.xlsPL 08.xlsPL 09.xlsPL 10.xls).

Văn bản góp ý của các Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố, đề nghị gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn phòng Chương trình giảm nghèo tỉnh) trước ngày 24/6/2016 để tổng hợp, hoàn chỉnh Chương trình gửi Sở Tư pháp thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy định (xin gửi trước qua địa chỉ mail: giamngheo.quangnam@gmail.com).
Nguồn tin: Văn phòng giảm nghèo
Người đăng: Nguyễn Thanh Riệm .Ngày đăng: 20/06/2016 .Lượt xem: 1280 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Nhiệm vụ thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo đến cuối năm 2015
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo từ năm 2011-2015
Hướng dẫn thực hiện chế độ cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên con hộ thoát nghèo trên địa bàn tỉnh
Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định về việc thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014 -2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Xác định đối tượng đăng ký thoát nghèo để thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững
Phát triển hệ thống điểm Bưu điện văn hóa xã đảm bảo cung cấp thông tin cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020
Khuyến khích thoát nghèo bền vững là một trong những giải pháp về chính sách để hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của tỉnh Quảng Nam
Niềm tin của cán bộ cơ sở và hộ nghèo đối với Đề án thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững
Phân bổ 15 tỷ đồng cho huyện Nông Sơn để hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
    
1   2  
    

Tin mới nhất
Lượt truy cập

Liên kết web