Chi tiết tin tức
Huyện Hiệp Đức phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Ngày 14/01/2016, UBND huyện Hiệp Đức ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2015 theo Chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

Theo Quyết định phê duyệt này, UBND huyện Hiệp Đức chỉ mới phê duyệt kết quả điều tra theo Chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 mà chưa phê duyệt kết quả điều tra theo Chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. Đối với  Chuẩn nghèo mới 2016-2020, toàn huyện Hiệp Đức có 11.249 hộ điều tra, trong đó có 2.442 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 21,71%; hộ cận nghèo có 1.017 hộ, chiếm tỷ lệ 9,04%./.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 03/02/2016 .Lượt xem: 694 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Đông đốc hoàn thành phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả điều tra hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình
Các tin cũ hơn:
Huyện Nam Trà My phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nông Sơn phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Giang phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Đông Giang có 42 hộ nghèo thoát nghèo bền vững năm 2015
76 hộ nghèo của thị xã Điện Bàn thoát nghèo bền vững năm 2015
Thị xã Điện Bàn giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,70%
Xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang hoàn thành tổng điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác giảm nghèo
Cấp bổ 01 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo
Tiếp tục mua thẻ BHYT cho người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
    
1   2   3   4  
    

Lượt truy cập

Liên kết web