Chi tiết tin tức
Huyện Nam Trà My phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015

Ngày 22/01/2016, UBND huyện Nam Trà My ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2015.

Theo Quyết định phê duyệt này, tổng số hộ dân trên địa bàn huyện tính đến thời điểm điều tra là 6.692 hộ; có 3.781 hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015, chiếm tỷ lệ 56,50%, giảm 6,46% so năm 2014; có 910 hộ cận nghèo, tỷ lệ 13,60%, giảm 2,16% so năm 2014; có 435 hộ thoát nghèo. Theo Chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, huyện Nam Trà My có 4.744 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 70,89%; hộ cận nghèo có 135 hộ, chiếm tỷ lệ 2,02%./.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 03/02/2016 .Lượt xem: 761 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Đông đốc hoàn thành phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả điều tra hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình
Huyện Hiệp Đức phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Các tin cũ hơn:
Huyện Nông Sơn phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Giang phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Đông Giang có 42 hộ nghèo thoát nghèo bền vững năm 2015
76 hộ nghèo của thị xã Điện Bàn thoát nghèo bền vững năm 2015
Thị xã Điện Bàn giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,70%
Xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang hoàn thành tổng điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác giảm nghèo
Cấp bổ 01 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo
Tiếp tục mua thẻ BHYT cho người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Cấp 5,521 tỷ đồng cho Bảo hiểm xã hội tỉnh
    
1   2   3   4  
    

Lượt truy cập

Liên kết web