Chi tiết tin tức
Đề xuất phương thức hỗ trợ chế độ cho học sinh theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg theo

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có Công văn đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép hỗ trợ chế độ cho học sinh theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg theo hai phương thức. Theo nội dung đề nghị, đối với các trường có học sinh được hưởng chế độ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg mà nhà trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú tại trường thì hỗ trợ cho nhà trường (có sự đồng ý của Hội phụ huynh học sinh) để tổ chức nấu ăn cho học sinh mà không thực hiện chi trả cho hộ gia đình thông qua dịch vụ Bưu điện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT; đối với các trường còn lại không có tổ chức nấu ăn cho các em học sinh được hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg thì thực hiện hỗ trợ chế độ cho học sinh theo gói trợ giúp cho hộ gia đình thông qua hệ thống dịch vụ Bưu điện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 28/12/2015 .Lượt xem: 915 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tập huấn Chương trình TGXH đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tại huyện Nông Sơn
Cấp bổ sung 25.047.000.000 đồng để thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trong năm 2023.
Hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ và hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ nhà ở tối đa 60 triệu đồng/hộ
Chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, chính thức có hiệu lực từ ngày 02/10/2023
Hội nghị tập huấn Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng nam
Huyện Nam Giang tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Gần 200 lao động Tây Giang đăng ký đi làm việc trong nước và nước ngoài
CẨM NANG, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VỀ GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2021-2025
Tiến hành khảo sát công tác xóa nhà tạm trên địa bàn huyện Tây Giang
Khai mạc Lớp tập huấn thứ nhất về Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 cho cán bộ cấp xã thuộc các huyện nghèo.
Ngày 28/02/2023 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định số 01/2023/QĐ-UBND
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
Đề nghị phân bổ lại nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019
Huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Tặng Bằng khen của