Chi tiết tin tức
Khẩn trương thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo và triển khai đăng ký thoát nghèo năm 2015

Để kịp thời động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho hộ thoát nghèo bền vững năm 2014 tiếp tục duy trì, phát triển kinh tế gia đình, đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập, đặc biệt là tạo động lực, niềm tin cho hộ nghèo thuộc diện chính sách giảm nghèo năm 2014 đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2015 theo đúng Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo và triển khai đăng ký thoát nghèo năm 2015.


PCT UBND tỉnh Lê Văn Thanh làm việc với xã Bình Giang, huyện Thăng Bình về Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững
 


Theo nội dung công văn này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nguồn kinh phí được UBND tỉnh cấp bổ sung cho các địa phương thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tại Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 và Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 khẩn trương phân bổ cho UBND các xã, phường, thị trấn và đơn vị liên quan để thực hiện ngay các chế độ, chính sách cho hộ thoát nghèo bền vững năm 2014, đặc biệt là thực hiện chi trả ngay chính sách thưởng (5.000.000 đồng/hộ) cho hộ  thoát nghèo.

Việc chi trả các chế độ chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững về y tế, giáo dục, tín dụng, thưởng cho hộ thoát nghèo bền vững năm 2014 được thực hiện như sau: Đối với chính sách giáo dục thì chế độ cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên con hộ thoát nghèo được thực hiện theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1749/LĐTBXH-BTXH ngày 31/12/2014; đối với chính sách miễn học phí cho học sinh các cấp phổ thông; hỗ trợ chi phí học tập (70.000 đồng/học sinh/tháng) cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh các cấp phổ thông; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3,4,5 tuổi (120.000 đồng/em/tháng; 9 tháng/năm) thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1060/SGDĐT-KHTC ngày 24/7/2015.

Về chính sách y tế (cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế), các địa phương thực hiện theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1733/LĐTBXH-BTXH ngày 29/12/2014 và Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-TC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Đối với chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn và tiền thưởng đối với hộ thoát nghèo bền vững: Thực hiện theo Công văn hướng dẫn Liên ngành số 578/LN-LĐTBXH-TC-NHCSXH ngày 27/4/2015 của Liên ngành Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Đối với hộ thoát nghèo có nhu cầu vay vốn, đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã tổng hợp nhu cầu (số lượng, danh sách và nhu cầu vay) báo cáo UBND cấp huyện để tổng hợp, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện cho vay theo quy định tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND và Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2015).
Cũng theo công văn này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề nghị các địa phương tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng cho hộ thoát nghèo bền vững tiêu biểu, điển hình theo quy định của tỉnh tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND; biểu dương, khen thưởng cho hộ nghèo thoát nghèo tiêu biểu hằng năm và 03 năm liên tục theo Hướng dẫn số 481/HD-BTĐKT ngày 18/4/2013 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về khen thưởng đối với huyện, xã, thôn, hộ gia đình có thành tích giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020. Bên cạnh đó, các địa phương căn cứ kết quả điều tra hộ nghèo năm 2014, chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện phân loại hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo và hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội theo từng thôn, khối phố, tổ dân phố để theo dõi, quản lý, có giải pháp giảm nghèo phù hợp, bền vững theo tinh thần Kết luận số 288-KL/TU ngày 08/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND, các địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch đăng ký thoát nghèo năm 2015, trong đó tập trung chỉ đạo UBND cấp xã căn cứ danh sách hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo (trong danh sách hộ nghèo phê duyệt năm 2014) tổ chức tuyên truyền, vận động những hộ nghèo có khả năng, điều kiện thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo tự nguyện đăng ký cam kết thoát nghèo bền vững năm 2015 theo đúng quy định Quyết định số 2813/QĐ-UBND, hoàn thành đăng ký cam kết thoát nghèo bền vững trước khi triển khai điều tra hộ nghèo năm 2015; tổng hợp số lượng, danh sách báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/8/2015 để tổng hợp, báo cáo UBND và HĐND tỉnh.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 27/07/2015 .Lượt xem: 1883 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đồng chí Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cuộc giám sát các Chương trình MTQG tại huyện Nam Giang
Phê duyệt dự án hỗ trợ chăn nuôi Heo sinh sản tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My
Tập huấn quy trình thực hiện Dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2021-2025
Phê duyệt dự án chăn nuôi Bò cái sinh sản tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My
Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tập huấn chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam phấn đấu từ năm 2023 đến năm 2027 vận động hỗ trợ xây dựng trên 150 căn nhà cho hộ nghèo.
Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 họp thường kỳ tháng 4
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin
Khai mạc Lớp tập huấn thứ hai về Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 cho cán bộ cấp xã thuộc các huyện đồng bằng và miền núi thấp.
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X quyết định nhiều nội dung quan trọng
Khẩn trương phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Hội nghị tập huấn chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Một số nội dung của Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam sắp được sửa đổi
Hướng dẫn quy trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Nông Sơn kết nối việc làm cho lao động tại địa phương.
UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Quảng Nam phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo vào cuối năm 2023
UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Đông đốc hoàn thành phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả điều tra hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình
Huyện Hiệp Đức phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Trà My phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nông Sơn phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Giang phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Đông Giang có 42 hộ nghèo thoát nghèo bền vững năm 2015
76 hộ nghèo của thị xã Điện Bàn thoát nghèo bền vững năm 2015
Thị xã Điện Bàn giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,70%
Xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang hoàn thành tổng điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác giảm nghèo
Cấp bổ 01 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo
Tiếp tục mua thẻ BHYT cho người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Cấp 5,521 tỷ đồng cho Bảo hiểm xã hội tỉnh
Kiện toàn Ban Điều hành và Tổ giúp việc Chương trình giảm nghèo
Mức điểm để phân loại, xếp hạng xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo Chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều
Điều chỉnh số lượng hộ nghèo tham gia mô hình giảm nghèo
Nội dung Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Hoàn thành triển khai tập huấn tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
Toàn tỉnh còn 02 huyện chưa tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn Tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
Chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Triển khai tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
779.963 triệu đồng phân bổ thực hiện Chương trình nông thôn mới
Giai đoạn 2016-2020 Quảng Nam có 56 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới
Phê duyệt điều chỉnh Đề án Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Phân bổ 21,416 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015
Cấp 5.045.150.000 đồng cho các địa phương để thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật.
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo
Huyện Núi Thành phê duyệt 03 hộ nghèo và 01 hộ cận nghèo phát sinh quý II năm 2015
Huyện Bắc Trà My phê duyệt hộ nghèo phát sinh năm 2015
Còn khó khăn trong giảm nghèo ở Quảng Nam
Nhìn lại việc thực hiện chương trình giảm nghèo quốc gia trên địa bàn tỉnh
Đối tượng và Quy trình đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2014
Nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi Bò cái lai sinh sản để hỗ trợ giảm nghèo nghèo nhanh và bền vững
Nông Sơn nhiều thanh niên vươn lên làm giàu nhờ nghề trầm cảnh

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video