Chỉ đạo điều hành
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 392 items in 20 pages
34/BC-LĐTBXH 12/03/2018 Báo cáo tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018
257/LĐTBXH-BTXH 09/03/2018 V/v thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo cho hộ thoát nghèo bền vững năm 2017 và hoàn thành đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2018
32/BC-LĐTBXH-BTXH 08/03/2018 Báo cáo Kết quả thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững năm 2017 theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2018 của HĐND tỉnh Quảng ...
29/BC-LĐTBXH 06/03/2018 Báo cáo Phân tích kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
757/LĐTBXH-VPQGGN 01/03/2018 về việc hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2018
714/QĐ-UBND 13/02/2018 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện đầu tư phát triển Chương trình 30a năm 2018
17/KH-UBND 12/02/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Nam Trà My năm 2018
642/QĐ-UBND 09/02/2018 Quyết định về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình 135 năm 2018
151/LĐTBXH-BTXH 05/02/2018 V/v hướng dẫn thực hiện chính sách thưởng cho hộ thoát nghèo bền vững và cho cộng đồng thôn có hộ thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ...
03/2018/QĐ-UBND 05/02/2018 Ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hai do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do thiên tai dịch ...
99/LĐTBXH-BTXH 25/01/2018 Về việc hướng dẫn thực hiện chính sách cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên con hộ thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017
377/QĐ-UBND 25/01/2018 Về việc chuyển nguồn và bổ sung kinh phí cho các đơn vị, địa phương để hỗ trợ các đối tượng nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018
484/UBND-KGVX 25/01/2018 V/v thực hiện chính sách giảm nghèo, khuyến khích thoát nghèo
283/QĐ-UBND 19/01/2018 Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về Quy định hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý dự ...
340/UBND-KGVX 18/01/2018 V/v thống nhất mức trợ cấp các đối tượng BTXH, cán bộ, công nhân viên làm việc tại các cơ sở BTXH nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
80/SGDĐT-KHTC 17/01/2018 Về việc điều chỉnh thời gian được hưởng chính sách giáo dục khi thoát nghèo bền vững theo hướng dẫn số 2082/HD-SGDĐT
306/UBND-NC 17/01/2018 V/v triển khai Nghị định số 78/2017/NĐ-CP của Chính Phủ
22/CTr/TĐTN-TNNTCN&ĐT 12/01/2018 Chương trình hành động Đoàn thanh niên tha gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020
148/QĐ-UBND 12/01/2018 Quyết định về việc cấp kinh phí cho các địa phương để thực hiện chính sách khuyến kích thoát nghèo bền vững
131/QĐ-UBND 10/01/2018 Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2018

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video