Chỉ đạo điều hành
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 392 items in 20 pages
855/LĐTBXH-BTXH 14/06/2018 V/v thu thập thông tin bổ sung của hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, hộ nghèo thuộc chính sách người có công phê duyệt năm 2017 và hộ đăng ký ...
198/TB-UBND 14/06/2018 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 và giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong ...
743/LĐTBXH-BTXH 28/05/2018 về việc giao nhiệm vụ thực hiện Tiểu dự án 4, Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững GĐ 2016-2020
60/BC-UBND 25/05/2018 Tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018
2680/UBND-KTTH 25/05/2018 V/v tỷ lệ vốn đối ứng từ NSĐP thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo
1615/QĐ-UBND 23/05/2018 Về việc thay đổi, bổ sung thành viên BCĐ các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
132/HĐND-VP 22/05/2018 Về tỷ lệ vốn đối ứng từ Ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
36/BC-LĐTBXH 16/05/2018 Báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2017, phương hướng và nhiệm vụ năm 2018
2177/UBND-KTTH 27/04/2018 Về việc hướng dẫn phân bổ và sử dụng vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018
1716/UBND-KTTH 06/04/2018 Về việc chứng thực chữ ký Giấy ủy quyền của thành viên hộ gia đình vay vốn
1685/UBND-KTN 05/04/2018 Về việc áp dụng mức hỗ trợ thực hiện một số nội dung của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong năm ...
82/HĐND-VP 04/04/2018 Về việc áp dụng định mức hỗ trợ thực hiện một số nội dung của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh học và nhân rộng mô hình
85/TB-UBND 23/03/2018 Thông báo kết luận của Phó Chủ tích UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị chuyên đề về công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1380/UBND-TH 22/03/2018 Về việc điều chỉnh cơ quan chủ trì tham mưu nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX
322/LĐTBXH-BTXH 21/03/2018 Về việc lập danh sách hộ nghèo có khả năng thoát nghèo theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của UBND tỉnh
322/LĐTBXH-BTXH 21/03/2018 V/v lập danh sách hộ nghèo có khả năng thoát nghèo theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của UBND tỉnh
19/QĐ-BCĐ 19/03/2018 Quyết định Ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn ...
26/BC-UBND 14/03/2018 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018
1190/UBND-KTTH 13/03/2018 Về việc tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 13/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ
880/QĐ-UBND 12/03/2018 Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch giảm nghèo năm 2018

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video