Chỉ đạo điều hành
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 392 items in 20 pages
447/TB-UBND 26/11/2018 Thông báo kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại buổi làm việc với các huyện miền núi về công tác giảm nghèo
3180/QĐ-UBND 23/10/2018 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung bộ tiêu chí "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 ...
3159/QĐ-UBND 22/10/2018 Về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
146/2018/NĐ-CP 17/10/2018 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
5885/UBND-KGVX 17/10/2018 Về việc chẩn chính công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
3063/QĐ-UBND 15/10/2018 Quyết định Đề án "Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020 ...
4088/BLĐTBXH-VPQGGN 01/10/2018 V/v chấn chỉnh công tác rà soát họ nghèo, hộ cận nghèo
1585/LĐTBXH-BTXH 26/09/2018 Về việc tài liệu hướng dẫn thu thập thông tin, đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 và hộ đăng ký thoát nghèo bền vững (Phiếu C-QN) năm 2019 và ...
1550/LĐTBXH-BTXH 20/09/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam
2743/QĐ-UBND 11/09/2018 Quyết định về việc triển khai Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đối với người làm công tác giảm nghèo cấp xã ...
1452/LĐTBXH-BTXH 07/09/2018 V/v triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2018
324/TB-UBND 31/08/2018 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tai Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá 01 năm triển khai cơ chế hỗ trợ, sắp xếp ổn định dân cư
116/BC-UBND 10/08/2018 Báo cáo sơ kết 03 năm (206-2018) thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh
4393/UBND-KTTH 09/08/2018 Về việc báo cáo quyết toán kinh phí ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trong năm 2017
54/TB-HĐND 30/07/2018 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
4103/UBND-KTTH 27/07/2018 Về việc xử lý nguồn kinh phí thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ
29-CT/TU 06/07/2018 Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác dân tộc trong tình hình mới
862/QD-BLĐTBXH 04/07/2018 Quyết định công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
933/LĐTBXH-BTXH 28/06/2018 Về việc thời gian triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo và phê duyệt làm cơ sở công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
881/LĐTBXH-BTXH 21/06/2018 V/v hướng dẫn thu thập bổ sung thông tin Phiếu C-QN đối với hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, hộ nghèo thuộc chính sách người có công và hộ đăng ...

Tin mới nhất







Lượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video