Chỉ đạo điều hành
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 392 items in 20 pages
616/LĐTBXH-BTXH 25/04/2019 Về việc thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
1702/BGDĐT- GDCTHSSV 22/04/2019 Về việc hướng dẫn sử dụng Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện chế độ chính sách cho HSSV
566/LĐTBXH-BTXH 19/04/2019 V/v Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo mẫu quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH
2074 /KH-UBND 18/04/2019 Kế hoạch Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
372/BC-TU 16/04/2019 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TU, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy giai đoạn 2016-2020 về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa ...
318/LĐTBXH-BTXH 14/03/2019 V/v thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững năm 2019
305/LĐTBXH-BTXH 13/03/2019 Về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giải quyết chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công và bảo trợ xã hội ...
42/CV-VPQGGN 11/03/2019 Về việc hướng dẫn đóng dấu xác nhận giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo
525/QĐ-UBND 27/02/2019 Về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình 135 năm 2019
470/QĐ-UBND 20/02/2019 Về việc phân bổ kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ thực hiện đầu tư phát triển Chương trình 135 năm 2019
315/QĐ-UBND 29/01/2019 Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số ...
03/LĐTBXH-BTXH 02/01/2019 Về việc hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2019 cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT năm 2019
3978/QĐ-UBND 28/12/2018 Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ ...
3899/QĐ-UBND 27/12/2018 Quyết định ban hành tiêu chí "Thôn đạt chuẩn nông thôn mới" áp dụng trên địa bàn các xã thuộc các huyện miền núi cao, các xã bãi ngang ven biển và hải ...
3816/QĐ-UBND 20/12/2018 Quyết định ban hành Tiêu chí "Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao" và Quy định "Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu" thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng ...
50/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TRẺ EM MẦM NON, HỌC SINH, SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ, HỌC SINH KHUYẾT TẬT ĐANG HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA ...
49/2018/NQ_HĐND 06/12/2018 Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn ...
50/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết chính sách hỗ trợ với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên ...
7048/UBND-KTTH 03/12/2018 Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW năm 2017 sang năm 2018 đối với các dự án thực hiện Chương trình MTQG
3622/QĐ-UBND 03/12/2018 Về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video