Chỉ đạo điều hành
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 392 items in 20 pages
1506/LĐTBXH-BTXH 10/09/2019 V/v lập danh sách hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công cách mạng, có thiếu hụt chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở để hỗ trợ xây dựng nhà ...
1499/LĐTBXH-BTXH 09/09/2019 V/v báo cáo giải đáp các thông tin về sự phối hợp giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội với các đơn vị hành chính nhà nước khác trên địa bàn tỉnh
1467/LĐTBXH-BTXH 04/09/2019 V/v triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2019
1336/HD-SGDĐT 28/08/2019 Hướng dẫn một số nội dung, thủ tục, thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Nghị định 116/2016/NĐ-CP ...
1394/LĐTBXH-BTXH 26/08/2019 Về việc thực hiện chính sách cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên quy định Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND
1396/LĐTBXH-BTXH 26/08/2019 V/v giải trình các kết luận của Kiểm toán nhà nước đối với kiểm toán về chuyên đề Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2016-2018
5036/UBND-KGVX 26/08/2019 Về việc thống nhất mức phí dịch vụ chi trả chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách ...
2691/QĐ-UBND 23/08/2019 Về việc cấp kinh phí cho các địa phương để thực hiện Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người ...
2697/QĐ-UBND 23/08/2019 Về việc cấp kinh phí cho các địa phương để thực hiện Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người ...
1357/LĐTBXH-BTXH 21/08/2019 V/v thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019
1356 /LĐTBXH-BTXH 21/08/2019 V/v sử dụng Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020
1304/LĐTBXH-BTXH 13/08/2019 V/v thực hiện Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 và Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam
1324/SNN&PTNT-KHTC 09/08/2019 V/v điều chỉnh hướng dẫn thựchiện Chương trình giảm nghèo
146/BC-LĐTBXH 29/07/2019 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác giảm nghèo, xuất khẩu lao động 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2019 và thời gian ...
135/BC-LĐTBXH 10/07/2019 Kết quả thực hiện, một số khó khăn vướng mắc và các kiến nghị về thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ...
2137/QĐ-UBND 02/07/2019 Về việc cấp kinh phí cho các địa phương để thực hiện Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người ...
2137/QĐ-UBND 02/07/2019 Về việc cấp kinh phí cho các địa phương để thực hiện Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người ...
1007/LĐTBXH-BTXH 26/06/2019 V/v thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống theo quy định tại Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh
1660/QĐ-UBND 05/06/2019 Quyết định phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 của huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
177/TB-UBND 17/05/2019 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác giảm nghèo bền vững năm 2019

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video