Chỉ đạo điều hành
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 392 items in 20 pages
46/TB-UBND 20/02/2020 Thông báo: Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng tại cuộc họp về Kế hoạch giao chỉ tiêu giảm nghèo, phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình ...
385/QĐ-UBND 14/02/2020 Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020.
Số 152/QĐ-BCĐCTMTQG 11/02/2020 Quyết định ban hành Kế hoạch tổng kết lĩnh vực giảm nghèo
344/QĐ-UBND 10/02/2020 Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
96/LĐTBXH-BTXH 21/01/2020 Về việc cấp thẻ BHYT năm 2020 cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT năm 2020
197/QĐ-UBND 17/01/2020 Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch giảm nghèo năm 2020
30/2019/TT-BLĐTBXH 26/12/2019 HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ DO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢN LÝ
262/BC-LĐTBXH 04/12/2019 Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh
1509/QĐ-TTg 04/11/2019 Về việc điều chỉnh Quyết định số 1256/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã ...
316/QĐ-LĐTBXH 01/11/2019 Quyết định phân công địa bàn theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
1886/LĐTBXH-BTXH 31/10/2019 Vv thông báo hoạt động của Tổ công tác chỉ đạo giảm nghèo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
6026/UBND-KGVX 09/10/2019 V/v tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững
23/NQ-HĐND 03/10/2019 Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
204/BC-LĐTBXH 02/10/2019 Kết quả đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2019 theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam
1628/LĐTBXH-BTXH 30/09/2019 V/v gửi báo cáo, số liệu kết quả thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 9 tháng năm 2019 trên địa bàn tỉnh
200/BC-LĐTBXH 27/09/2019 Báo cáo Giải quyết trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX (đợt 1)
3003/QĐ-UBND 18/09/2019 Quyết định Công nhận và giao nhiệm vụ tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng ...
1556/LĐTBXH-BTXH 17/09/2019 V/v thực hiện chủ trương xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng
1509/LĐTBXH-BTXH 11/09/2019 V/v góp ý dự thảo kết quả rà soát, sửa đổi, bổ sung thôn ĐBKK, xã thuộc khu vực III, II, I trên địa bàn vùng dân tộc miền núi của tỉnh
1505/LĐTBXH-BTXH 10/09/2019 V/v lấy ý kiến thống nhất về nội dung sử dụng nguồn kinh phí do Thành phố Hà Nội hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam để thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói ...

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video