Chỉ đạo điều hành
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 392 items in 20 pages
1329/KH-LĐTBXH 11/08/2020 Kế hoạch tổ chức hội thảo chuyên đề về "Một số giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam"
205/BC-LĐTBXH 03/08/2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
1395/LĐTBXH-BTXH 03/08/2020 V/v tiếp tục tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo chính sách người có công cách mạng
187/BC-LĐTBXH 17/07/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 và Nghị ...
176/BC-LĐTBXH 09/07/2020 Báo cáo kết quả đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2020 theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam
1034/LĐTBXH-BTXH 10/06/2020 V/v thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020
1567/QĐ-UBND 10/06/2020 Ban hành Kế hoạch tổng kết lĩnh vực giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
201/TB-UBND 03/06/2020 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 01/6/2020
1400/QĐ-UBND 25/05/2020 Về việc điều chỉnh Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng ...
977/QĐ-UBND 09/04/2020 Quyết định về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020
564 /LĐTBXH-BTXH 08/04/2020 V/v báo cáo tình hình, kết quả rà soát các Nghị quyết HĐND tỉnh và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian đến
1818/UBND-TH 03/04/2020 V/v thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới trên địa bàn tỉnh
488 /LĐTBXH-BTXH 31/03/2020 V/v thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung Đề án giảm nghèo bền vững của các huyện nghèo
65 /BC-LĐTBXH 30/03/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trong thời gian qua
442 /LĐTBXH-BTXH 26/03/2020 V/v báo cáo tiến độ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo chính sách người có công cách mạng từ nguồn kinh phí do thành phố Hà Nội hỗ trợ năm 2019
443 /LĐTBXH-BTXH 26/03/2020 V/v thực hiện kiến nghị theo Kết luận của Kiểm toán nhà nước đối với Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững từ năm 2016-2018
57 /BC-LĐTBXH 23/03/2020 Số liệu một số chỉ tiêu của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2016-2020; dự báo cho giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030.
108/TB-VPCP 18/03/2020 Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 về đánh ...
48/BC-LĐTBXH 11/03/2020 Báo cáo kết quả 03 năm (2017-2019) thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững ...
579/QĐ-UBND 05/03/2020 Quyết định về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu Quốc ...

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video