Chỉ đạo điều hành
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 392 items in 20 pages
30/LĐTBXH-VPQGGN 11/03/2014 V/v hướng dẫn thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2014
30/LĐTBXH-VPQGGN 11/03/2014 về việc hướng dẫn thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2014
217/LĐTBXH-BTXH 10/03/2014 V/v khen thưởng đối với huyện, xã, thôn, hộ gia đình có thành tích giảm nghèo bền vững và báo cáo số liệu hộ tái nghèo, phát sinh nghèo giai đoạn 2009-2013 ...
539/LĐTBXH-VPQGGN 03/03/2014 về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính Phủ
02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC 12/02/2014 Hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo.
1339/KH-UBND 17/04/2013 Kế hoạch kiểm tra, giám sát Chương trình giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2015
1845 /BKHĐT-KTĐPLT 25/03/2013 Về việc xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững cấp huyện giai đoạn 2013-2017
09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV 11/03/2013 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHI HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ EM MẪU GIÁO VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2011/QĐ -TTG NGÀY ...
/ 03/12/2012 Hệ thống văn bản giảm nghèo
1482 HDLN/TC-GD&ĐT-LĐTB&XH 09/11/2011 Thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục
Số: 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 15/11/2010 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học ...
16/2006/TTLT/BLĐTBXH- BGDĐT-BTC 20/11/2006 Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video