Chỉ đạo điều hành
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 392 items in 20 pages
113/TB-UBND 05/04/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo bền vững; bảo vệ, ...
08/2021/QĐ-TTg 11/03/2021 Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày ...
382/LĐTBXH-BTXH 08/03/2021 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh
117/QĐ-UBDT 03/03/2021 Tổ chức lại Văn phòng Điều phối Chương trình 135 thành Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân ...
331/QĐ-UBND 29/01/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh về bãi bỏ Khoản 4 và Khoản 5, Điều 2 Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ...
02/2021/NQ-HĐND 13/01/2021 bãi bỏ Khoản 4 và Khoản 5, Điều 2 Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng ...
121/QĐ-UBND 13/01/2021 Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Nam năm 2020
51/LĐTBXH-BTXH 12/01/2021 V/v thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND
1804/LĐTBXH-BTXH 01/10/2020 V/v thông báo dự kiến tập thể, cá nhân đềnghị khen thưởng tổng kết Phong trào thiđua “Cả nước chung tay vì người nghèo -Không để ai bị bỏ lại phía sau” ...
1806/LĐTBXH-BTXH 01/10/2020 V/v xây dựng và gửi Báo cáo tổng kết Phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020
1805/LĐTBXH-BTXH 01/10/2020 V/v thông báo dự kiến tập thể đề nghị khen thưởng tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương ...
5596/KH-UBND 24/09/2020 Tổ chức Hội nghị tổng kết Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì ngƣời nghèo, không để ai ...
5543/UBND-KTN 22/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1409/QĐ-TTg 15/09/2020 Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ Chương trình mục tiêu quốc ...
354/TB-UB 15/09/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn ...
140/BC-TCT 10/09/2020 Kết quả rà soát, đánh giá một số Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian qua
135/BC-UBND 10/09/2020 Kết quả rà soát, đánh giá một số Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian qua
5215/KH-UBND 08/09/2020 Thực hiện xoa ngheo cho hộ ngheo co thanh viên thuộc đôi tương chinh sach ngươi co công cach mạng trên địa ban tỉnh Quảng Nam
2416/QĐ-UBND 03/09/2020 Về việc cấp kinh phí cho UBND các huyện để hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo thuộc chính sách người có công cách mạng có chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội về ...
1023/STTTT-TTBCXB 26/08/2020 V/v gửi tác phẩm tham dự Cuộc thi “Các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020"

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video