Chỉ đạo điều hành
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 392 items in 20 pages
2256/STC-NS 03/10/2017 V/v kinh phí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
1406/LĐTBXH-BTXH 02/10/2017 V/v triển khai dự án 4 - Truyền thông về giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2017
1408/LĐTBXH-BTXH 02/10/2017 V/v triển khai thực hiện dự án 5 (Nâng cao năng lực và giám sát thực hiện Chương trình) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2017
1401/LĐTBXH-BTXH 02/10/2017 V/v tập trung nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững hỗ trợ hộ đăng ký thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND
3506/QĐ-UBND 28/09/2017 V/v phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017 (đợt 2)
3507/QĐ-UBND 28/09/2017 Quyết định về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình 30a thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (đợt 2)
5201/KH-UBND 27/09/2017 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua ''Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau'' giai đoạn 2016-2020
386/TB-UBND 26/09/2017 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tại cuộc họp giải quyết việc thực hiện chi tar chế độ học sinh thông qua goi trợ giúp xã hội ...
1056/SKHĐT-QHTH 22/09/2017 V/v báo cáo tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 đến 30/9/2017
1352/LĐTBXH-BTXH 21/09/2017 Về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thu thập thông tin, đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo (Phiếu C-QN) năm 2017
4979/UBND-KTTH 18/09/2017 V/v phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017 còn lại (đợt 2)
3386/QĐ-UBND 18/09/2017 Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ - Chương trình 30a thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017
3366/QĐ-UBND 18/09/2017 Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư nhóm C quy mô nhỏ - Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017
3377/QĐ-UBND 18/09/2017 Quyết định về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện chính sách thoát nghèo theo Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh
5004/UBND-KTTH 18/09/2017 V/v phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư Chương trình 30a thuộc Chương trình MTQG giảm ngheo bền vững năm 2017 (đợt 2)
204/TTr-LĐTBXH 13/09/2017 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công Tiểu dự án 1 và tiểu dự án 2 của Dự án 1 (Chương trình 30a) Chương trình ...
4796/UBND-KTTH 08/09/2017 V/v phân bổ Chương trình MTQG kể từ kế hoạch năm 2018
347/TB-UBND 07/09/2017 Thông báo nội dung phiên họp UBND tỉnh tháng 8/2017
4764/UBND-KTTH 06/09/2017 V/v tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017
1249 /LĐTBXH-BTXH 05/09/2017 Về việc triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo Kế hoạch số 4639/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video