Chỉ đạo điều hành
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 392 items in 20 pages
136/UBND-KGVX 10/01/2018 về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn
99/UBND-KTTH 08/01/2018 V/v đánh giá thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính
2082/HD-SGDĐT 29/12/2017 Hướng dẫn thực hiện cấp bù 100% học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em mẫu giáo, học sinh phổ thông các cấp học và hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 ...
4643/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định về việc công khai số liệu số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
4625/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Nam năm 2017
386/QĐ-LĐTBXH 27/12/2017 Quyết định ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội Quảng Nam năm 2018
7080/UBND-KTTH 15/12/2017 về việc hướng dẫn thanh toán, quyết toán nguồn vốn NSNN hỗ trợ và nguồn huy động khác thực hiện các công trình theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình ...
3369/TCGDNN-ĐTCQ 08/12/2017 Về việc giải quyết chính sách miễn, giảm và cấp bù học phí đối với học sinh, sinh viên học liên thông
4232/QĐ-UBND 01/12/2017 Về việc quy định định mức hỗ trợ thực hiện một số nội dung của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017
1643/LĐTBXH-BTXH 09/11/2017 V/v phối hợp thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6148/UBND-KGVX 09/11/2017 Về việc phối hợp, kiểm tra, đối chiếu, tránh cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT
6168/UBND-KGVX 09/11/2017 V/v xin ý về mức hõ trợ một số nội dung của Dự án phát triển đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền ...
2494/STC-NS 30/10/2017 V/v hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 2511/QĐ-UBND của UBND tỉnh
2494/STC-NS 30/10/2017 Về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 2511/QĐ-UBND của UBND tỉnh
1518/LĐTBXH-BTXH 20/10/2017 V/v làm việc với huyện Nông Sơn và huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
1486/LĐTBXH-BTXH 16/10/2017 Về việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 4 Dự án 1 (Chương trình 30a) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017