Chỉ đạo điều hành
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 392 items in 20 pages
84/KH-LĐTBXH 17/08/2023 Kế hoạch Triển khai thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn ...
659/NQ-UBTVQH15 14/12/2022 NGhị quyết v/v Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn (2021-2025) nguồn vốn nước ngoài cho chương trình MTQG Xây dựng NTM; phân bổ KH đầu tư ...
1870/LĐTBXH-BTXH 01/09/2021 Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 5228/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện chủ trương xóa nghèo cho hộ nghèo chính sách người có ...
2405/QĐ-UBND 23/08/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định ...
1634/HD-SGDĐT 16/08/2021 HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 2223/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5228/KH-UBND 12/08/2021 Thực hiện chủ trương xóa nghèo cho hộ nghèo chính sách người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh năm 2021
4833/UBND-KGVX 29/07/2021 V/v thực hiện chính sách BHYT tại các thôn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
23/2021/NQ-HĐND 22/07/2021 Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
24/2021/QĐ-TTg 16/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp ...
1159/QĐ-TTg 13/07/2021 Quyết định Về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích thuộc “Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến ...
3889/UBND-KTN 28/06/2021 Về việc thực hiện Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 18/6/2021 của Uỷ ban Dân tộc
3716/UBND-KGVX 21/06/2021 Về việc thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1200/QĐ-UBND 07/05/2021 Về việc cấp kinh phí cho UBND các huyện, thị xã, TP thực hiện Chính sách theo NQ số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày ...
52-BC/TU 05/05/2021 Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn ...
810/LĐTBXH-HCTH 27/04/2021 Công văn V/v kế hoạch hỗ trợ xóa nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách người có công
2334/UBND-KGVX 23/04/2021 Công văn tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2021
70/BC-LĐTBXH 16/04/2021 Báo cáo kết quả đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2021 theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
744/LĐTBXH-BTXH 16/04/2021 Công văn góp ý Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và Quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức ...
713/LĐTBXH-BTXH 15/04/2021 Báo cáo số liệu xây dựng tiêu chí các huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025
644/LĐTBXH-BTXH 06/04/2021 Công văn V/v tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2021

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video