Chỉ đạo điều hành
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 372 items in 19 pages
810/LĐTBXH-HCTH 27/04/2021 Công văn V/v kế hoạch hỗ trợ xóa nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách người có công
2334/UBND-KGVX 23/04/2021 Công văn tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2021
70/BC-LĐTBXH 16/04/2021 Báo cáo kết quả đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2021 theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
744/LĐTBXH-BTXH 16/04/2021 Công văn góp ý Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và Quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức ...
713/LĐTBXH-BTXH 15/04/2021 Báo cáo số liệu xây dựng tiêu chí các huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025
644/LĐTBXH-BTXH 06/04/2021 Công văn V/v tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2021
113/TB-UBND 05/04/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo bền vững; bảo vệ, ...
08/2021/QĐ-TTg 11/03/2021 Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày ...
117/QĐ-UBDT 03/03/2021 Tổ chức lại Văn phòng Điều phối Chương trình 135 thành Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân ...
121/QĐ-UBND 13/01/2021 Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Nam năm 2020
51/LĐTBXH-BTXH 12/01/2021 V/v thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND
1804/LĐTBXH-BTXH 01/10/2020 V/v thông báo dự kiến tập thể, cá nhân đềnghị khen thưởng tổng kết Phong trào thiđua “Cả nước chung tay vì người nghèo -Không để ai bị bỏ lại phía sau” ...
1806/LĐTBXH-BTXH 01/10/2020 V/v xây dựng và gửi Báo cáo tổng kết Phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020
1805/LĐTBXH-BTXH 01/10/2020 V/v thông báo dự kiến tập thể đề nghị khen thưởng tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương ...
5596/KH-UBND 24/09/2020 Tổ chức Hội nghị tổng kết Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì ngƣời nghèo, không để ai ...
5543/UBND-KTN 22/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1409/QĐ-TTg 15/09/2020 Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ Chương trình mục tiêu quốc ...
354/TB-UB 15/09/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn ...
140/BC-TCT 10/09/2020 Kết quả rà soát, đánh giá một số Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian qua
135/BC-UBND 10/09/2020 Kết quả rà soát, đánh giá một số Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian qua

Tin mới nhất


Lượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video