Văn bản
Loại văn bản: Chương trình MTQG GNBV 2021 - 2025
Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 2255/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành: 29/08/2023
Người ký: Trương Thị Lộc
Ngày hiệu lực: 29/08/2023
V/v tiếp tục hoàn thiện các dự án đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc nguồn vốn đầu tư của Dự án 2 trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững do Sở Lao động - Thương binh và Xã hộ
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
V/v tiếp tục hoàn thiện các dự án đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc nguồn vốn đầu tư của Dự án 2 trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư


Đã xem: 55 lượt

Tin mới nhất