Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 458 items in 23 pages
706/KH-UBND 28/01/2022 Kế hoạch Công tác đưa người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2022 -2025
02/2022/QĐ-TTg 18/01/2022 Quyết định Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình ...
02/2022/QĐ-TTg 18/01/2022 Quyết định Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình ...
90/QĐ-TTg 18/01/2022 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
66/LĐTBXH-BTXH 13/01/2022 Hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2022 cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT
128/QĐ-UBND 12/01/2022 Quyết định Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Nam năm 2021
3954/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
3954/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
3954/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định v/v thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
3848/QĐ-UBND 28/12/2021 Quyết định Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp ...
160/NQ-CP 22/12/2021 Nghị quyết Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo ...
43/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh ...
16-CT/TU 09/09/2021 Chỉ thị về Tăng cường đổi mới công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh
5864/KH-UBND 06/09/2021 Kế hoạch Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo 02 chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 ...
1882/LĐTBXH-BTXH 06/09/2021 V/v triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo 02 chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Nghịđịnh số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 ...
2535/QĐ-UBND 01/09/2021 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
01/CTr-MTTQ-UB 19/08/2021 Chương trình hành động của MTTQVN tỉnh Quảng Nam thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ ...
4833/UBND-KGVX 29/07/2021 Công văn thực hiện chính sách BHYT tại các thôn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền ...
24/2021/QH15 28/07/2021 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG GNBV 2021 - 2025
48/NQ-HĐND 22/07/2021 Nghị quyết Về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video