Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 458 items in 23 pages
1768/QĐ-BYT 30/06/2022 Quyết định Về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện nội dung "Cải thiện dinh dưỡng" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
6105/BTC-NSNN 27/06/2022 Công văn Thông báo số bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư thực hiện 03 chương trình mục tiêu năm 2022
1034/QĐ-BTC 10/06/2022 Quyết định Giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ NSTW cho NS địa phương năm 2022 để thực hiện CT MTQG GNBV
10/2022/TT-BLĐTBXH 31/05/2022 Thông tư Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
652/QĐ-TTg 28/05/2022 Quyết định v/v giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu ...
653/QĐ-TTg 28/05/2022 Quyết định Về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia
09/2022/TT-BLĐTBXH 25/05/2022 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo ...
1409/QĐ-UBND 25/05/2022 Quyết định Ban hành Chương trình việc làm tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
517/NQ-UBTVQH15 22/05/2022 Nghị quyết Phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình MTQG
3124/KH-UBND 18/05/2022 Kế hoạch Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1315/QĐ-UBND 16/05/2022 Quyết định Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho ...
71/QĐ-BCĐ 05/05/2022 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
14/2022/NQ-HĐND 21/04/2022 Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công ...
27/2022/NĐ-CP 19/04/2022 Nghị định Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG
786/LĐTBXH-BTXH 13/04/2022 V/v hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình ...
2311/TTr-BKHĐT 07/04/2022 Tờ trình Phương án phân bổ và giao kế hoạch vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 03 CT MTQG
25-CT/TU 31/03/2022 Chỉ thị Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh
02/2022/TT-BLĐTBXH 30/03/2022 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng ...
353/QĐ-TTg 15/03/2022 Quyết định Phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025
353/QĐ-TTg 15/03/2022 Phê duyệt danh sách các huyện nghèo, xã Đặc biệt khó khăn, vùng bãi ven biển.... 2021-2025

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web