Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 458 items in 23 pages
2681/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định Phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022
2091/LĐTBXH-BTXH 20/09/2022 Công văn V/v thực hiện các dự án đầu tư Tiểu dự 1 và Tiểu dự án 3 Dự án 4 trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025
2092/LĐTBXH-BTXH 20/09/2022 "V/v giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 "
6103/KH-UBND 16/09/2022 Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2002/LĐTBXH-LĐVL 09/09/2022 Công văn Hướng dẫn triển khai thực hiện Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 3 (Dự án 4. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững) thuộc Chương trình mục ...
17/2022/TT-BLĐTBXH 06/09/2022 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần ...
2293/QĐ-UBND 05/09/2022 Quyết định Về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình ...
5781/KH-UBND 30/08/2022 Kế hoạch Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình hằng năm, giai đoạn ...
1874/LĐTBXH-BTXH 22/08/2022 Công văn V/v thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
2179/QĐ-UBND 22/08/2022 Quyết định Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định ...
1874/LĐTBXH-BTXH 22/08/2022 Công văn V/v thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
46/2022/TT-BTC 28/07/2022 Thông tư Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ...
880/QĐ-TTg 22/07/2022 Quyết định Phê duyệt một số nội dung hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025
650/QĐ-BLĐTBXH 21/07/2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
22/2022/NQ-HĐND 20/07/2022 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu ...
39/NQ-HĐND 20/07/2022 Nghị quyết Về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
1892/QĐ-UBND 18/07/2022 Quyết định Về việc sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình ...
04/2022/TT-BNNPTNT 11/07/2022 Thông tư Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn ...
11/2022/TT-BLĐTBXH 30/06/2022 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
01/2022/TT-BXD 30/06/2022 Thông tư Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền ...

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video