Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 458 items in 23 pages
41/2022/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình ...
1609/QĐ-TTg 26/12/2022 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH “HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2022 - 2030”
41/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn, huy động nguồn vốn và tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các Chương ...
2529/QĐ-BTC 07/12/2022 Quyết định Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023
3214/STC-NS 29/11/2022 V/v trả lời UBND huyện Hiệp Đức về thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND
5316/BXD-GĐ 22/11/2022 Công văn Hướng dẫn quy trình, thủ tục quản lý chất lượng thi công, nội dung, định mức chi phí thực hiện công tác bảo trì công trình được đầu tư xây dựng ...
3146/QĐ-UBND 18/11/2022 Quyết định Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình ...
96/KH-LĐTBXH 16/11/2022 KH Triển khai thực hiện Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam
3043/QĐ-UBND 09/11/2022 Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025
3043/QĐ-UBND 09/11/2022 Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025
7250/KH-UBND 02/11/2022 Kế hoạch Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
87/KH-LĐTBXH 26/10/2022 Kế hoạch Thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 6: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
2873/QĐ-UBND 25/10/2022 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
2873/QĐ-UBND 25/10/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
2350LĐTBXH-BTXH 21/10/2022 V/v khảo sát, đầu tư thực hiện Dự án 2 về Đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022
2814/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định Ban hành danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
83/KH-LĐTBXH 19/10/2022 Kế hoạch thực hiện Dự án 7 về Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
2300LĐTBXH-BTXH 17/10/2022 V/v khảo sát, đầu tư thực hiện Dự án 2 về Đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022
24/2022/NQ-HĐND 14/10/2022 Nghị quyết Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản ...
50/NQ-HĐND 14/10/2022 Nghị quyết Về phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video