Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 458 items in 23 pages
1068/UBND-KTTH 01/03/2023 Công văn V/v phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023
1090/UBND-KTTH 01/03/2023 Công văn V/v triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh
640/LĐTBXH-VPQGGN 01/03/2023 Công văn V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP
01/2023/QĐ-UBND 28/02/2023 Quyết định quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng ...
36/BC-UBND 28/02/2023 Báo cáo tình hình thực hiện, quản lý, sử dụng vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng ...
238/UBND-LĐTBXH 28/02/2023 Công văn Đăng ký thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2023
52/KH-UBND 24/02/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn huyện Bắc Trà My
71/CĐ-TTg 23/02/2023 Công điện Về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
521/LĐTBXH-VPQGGN 22/02/2023 Công văn Bộ LĐTBXH Trả lời vướng mắc trong thực hiện CT MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
39/KH-UBND 22/02/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Đông Giang năm 2023
306/QĐ-UBND 20/02/2023 Quyết định v/v giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2023
323/SNN&PTNT-NVTH 17/02/2023 Công văn Hướng dẫn định mức kinh tế -kỹ thuật để thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
711/UBND-KGVX 13/02/2023 Công văn v/v đôn đốc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
255/QĐ-UBND 10/02/2023 Quyết định v/v chuyển nguồn số dư kế hoạch vốn đầu tư trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 sang năm 2023 để tiếp ...
241/LĐTBXH-NCC 10/02/2023 Công văn V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch vận động xã hội hóa xóa nhà tạm cho hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo
149/LĐTBXH-BTXH 02/02/2023 Công văn V/v khẩn trương báo cáo, cung cấp số liệu lập Kế hoạch kiểm toán Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Kiểm toán ...
107/LĐTBXH-BTXH 17/01/2023 Công văn V/v rà soát, đề xuất lại danh mục các dự án đầu tư, duy tu bảo dưỡng và hoàn thiện Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án 2 - Dự án 1 Chương ...
3672/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ tỉnh Quảng Nam năm 2022
42/2022/QĐ-UBND 29/12/2022 Quyết định Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng ...
3620/QĐ-UBND 29/12/2022 Quyết định Về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Dự án 2 và Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 (đợt 2)

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video