Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 458 items in 23 pages
829/LĐTBXH-BTXH 07/04/2023 CV V/v phối hợp điều chỉnh và trình lãnh đạo UBND tỉnh ký báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
1197/LĐTBXH-TCGDNN 05/04/2023 Giải quyết các vướng mắc trong thực hiện các nội dung về GDNN thuộc 3 CTMTQG giai đoạn 2021-2025
406/QĐ-LĐTBXH 03/04/2023 QĐ Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ LĐTBXH
761/LĐTBXH-BTXH 02/04/2023 CV V/v phối hợp tham gia và trình lãnh đạo UBND tỉnh ký báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
747/LĐTBXH-BTXH 31/03/2023 CV đề cương, biểu mẫu báo cáo định kỳ hàng tháng tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
632/QĐ-UBND 30/03/2023 QĐ Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai ...
1533/QĐ-UBND 29/03/2023 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Bắc Trà My, giai đoạn 2021 – 2030
1823/UBND-KGVX 29/03/2023 Công văn V/v bổ sung hồ sơ, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
2807/BTC-HCSN 29/03/2023 Công văn Trả lời vướng mắc của địa phương về triển khai thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021-2025
710/LĐTBXH-BTXH 29/03/2023 Công văn Thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023 theo Quyết định số 306/QĐ-UBND
1533/QĐ-UBND 29/03/2023 Quyết định v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Bắc Trà My, giai đoạn 2021 – 2030
2807/BTC-HCSN 29/03/2023 Công văn Trả lời vướng mắc của địa phương về triển khai thực hiện các CT MTQG giai đoạn 2021-2025
702/LĐTBXH-BTXH 28/03/2023 Công văn V/v giới thiệu đơn vị chuẩn bị nội dung tham luận
09 CTrPH-MTTQ-SLĐTBXH 28/03/2023 Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
81/KH-UBND 28/03/2023 KH Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn huyện Phước Sơn.
599/QĐ-UBND 27/03/2023 QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước ...
615/QĐ-UBND 23/03/2023 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Thăng Bình giai đoạn 2021-2025
1681/UBND=KGVX 23/03/2023 Công văn V/v khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và báo cáo, cung cấp số liệu phục vụ công tác kiểm toán Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021 -2025
01/KH-LĐTBXH 22/03/2023 TỔNG HỢP CÁC CHÍNH SÁCH CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ TỈNH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO, CẬN NGHÈO
04/2023/NQ-HĐND 21/03/2023 Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1 - Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ...

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video