Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 458 items in 23 pages
52-BC/TU 05/05/2021 Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn ...
06-NQ/TU 04/05/2021 Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
06-NQ/TU 04/05/2021 Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
06-NQ/TU 04/05/2021 Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
06-NQ/TU 04/05/2021 Nghị quyết Về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn (2021-2025)
810/LĐTBXH-HCTH 27/04/2021 Công văn V/v kế hoạch hỗ trợ xóa nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách người có công
2334/UBND-KGVX 23/04/2021 Công văn tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2021
70/BC-LĐTBXH 16/04/2021 Báo cáo kết quả đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2021 theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
744/LĐTBXH-BTXH 16/04/2021 Công văn góp ý Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và Quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức ...
1668/KH-UBND 29/03/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2021
382/LĐTBXH-BTXH 08/03/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh
137/UBND-VX 02/03/2021 Về việc thực hiện nhiệm vụ, chế độ của người làm công tác giảm nghèo cấp xã theo Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh
522/QĐ-UBND 25/02/2021 Quyết định ban hành Quy định về triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh ...
07/2021/NĐ-CP 27/01/2021 Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều gia đoạn 2021-2025
07/2021/NĐ-CP 27/01/2021 Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025
142/QĐ-UBND 14/01/2021 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2021
121/QĐ-UBND 13/01/2021 Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Nam năm 2020
51/LĐTBXH-BTXH 12/01/2021 V/v thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND
01-CTr/TU 04/12/2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
2124/LĐTBXH-BTXH 13/11/2020 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thu thập, thông tin, đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 (Phiếu C-QN)

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video