Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 226 items in 12 pages
1508/LĐTBXH-BTXH 19/08/2020 Về việc thông báo dự kiến tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía ...
2091/QĐ-UBND 31/07/2020 Quyết định phê duyệt quyết toán và bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững năm 2019
134/BC-UBND 29/07/2020 Báo cáo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện Nam Trà My (giai đoạn 2009-2020)
189/BC-UBND 29/07/2020 Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ giai đoạn 2009-2018 trên địa bàn huyện Tây Giang
2019/QĐ-UBND 28/07/2020 Về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 cho UBND huyện Duy Xuyên
1962/QĐ-UBND 22/07/2020 Quyết định phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Đề án Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
265/TB-UBND 22/07/2020 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với UBND huyện Nam Giang về công tác giảm nghèo bền vững
1961/QĐ-UBND 22/07/2020 Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề án Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
1963/QĐ-UBND 22/07/2020 Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề án Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
233/BC-UBND 14/07/2020 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Bắc Trà My (giai đoạn 2009-2020)
1243/KH-LĐTBXH 09/07/2020 Kế hoạch thực hiện Dự án 5 về Nâng cao năng lực và Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020.
176/BC-LĐTBXH 09/07/2020 Báo cáo kết quả đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2020 theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam
1144/LĐTBXH-BTXH 29/06/2020 V/v đề nghị gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững 06 tháng đầu năm 2020
284/BC-UBND 26/06/2020 Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn ...
1061/LĐTBXH-BTXH 11/06/2020 về việc hướng dẫn đề cương báo cáo công tác giảm nghèo bền vững phục vụ Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Quảng Nam
1034/LĐTBXH-BTXH 10/06/2020 về việc thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020
205/TB-UBND 04/06/2020 Kết luận của PCT UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi kiểm tra công trình Phòng khám đa khoa quân dân y kết hợp a Xan, Trường trung học phổ thông Võ Chí Công ...
3025/UNBD-KGVX 03/06/2020 Về việc đề nghị tiếp tục bố trí ngân sách TW của Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2020 cho xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên
969/LĐTBXH-BTXH 01/06/2020 Về việc thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
1400/QĐ-UBND 25/05/2020 Về việc điều chỉnh Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng ...


Lượt truy cập

Liên kết web