Tin tức
Huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn điều tra hộ nghèo năm 2015 ()
Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 ()
Ngày 19 tháng 11 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.
UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 ()
Ngày 06 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 6091/UBND-KGVX về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả điều...
Đề xuất mục tiêu giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 ()
Ngày 03 tháng 3 năm 2020, thực hiện nhiệm vụ được giao của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã báo cáo đề xuất mục tiêu giảm nghèo...
Năm 2019 huyện nghèo Nam Trà My giảm 573 hộ nghèo. ()
 Hội nghị tổng kết Chương trình “Cán bộ, Đảng viên huyện đồng hành cùng người nghèo”
 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ...
 Đông đốc hoàn thành phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết...
 Đoàn kiểm tra liên ngành của Chính phủ kiểm tra Chương trình 30a tại huyện Bắc Trà...
 Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo tiếp tục...

Lượt truy cập

Liên kết web